Zmeny v oznamovacej povinnosti platieb FO nad 5000 EUR

15.11.2012 10:37

Lehota oznamovacia povinnosti platieb fytzickým osobám sa predĺžila do 31. 3. 2013

Podnikatelia museli v minulých rokoch do 30-tich dní po uplynutí kalendárneho roka oznamovať správcovi dane hotovostné platby fyzickým osobám. Táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov. V novom daňovom poriadku sa síce táto povinnosť už nenachádza ale z daňovej legislatívy nezmizla.

S účinnosťou od 1.1.2012 je registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov upravená v novelizovanom ustanovení § 49a zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že FO a PO, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu v hotovosti FO neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 EUR. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. 3. roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila.

Obsahové náležitosti oznámenia:

  • výška úhrady
  •  dátum a dôvod úhrady
  •  identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady

Identifikačnými údajmi na účely tohto oznámenia sú:

  • meno, priezvisko, titul, obchodné meno,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa bydliska, ak ide o daňovníka, ktorý sa na území SR obvykle zdržiava,
  • miesto podnikania,
  • daňové identifikačné číslo (DIČ),
  • identifikačné číslo organizácie (IČO),
  • sídlo organizácie.

Od 1. januára 2013 nadobudne účinnosť novela zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie do podnikateľského prostredia celý rad zmien a noviniek. Príďte načerpať komplexné informácie o všetkých zmenách na náš seminár, ktorý sa uskutoční v Bratislave 6. decembra 2012 " Daň z príjmov 2013 - expresný sprievodca zmenami", ktorého lektorkou je uznávaná daňová poradkyňa a členka prezídia SKDP Ing. Alica Orda - Oravcová.

Všetky informácie o programe, lektorke ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach tu.

 

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
18
192021222324
252627282930 
«  Jún 2018  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: