Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia

Komplexná starostlivosť o rozvoj jazyka a reči zameraná na deti z MŠ a ZŠ

V súčasnom svete, kde vizualizácia je v popredí a jazyk sa stáva len doplnkom zrakového vnímania, stúpa počet detí s problémami reči a jazyka. V školskom roku 2016/2017 boli deti s poruchami reči a jazyka  integrované do týchto zariadení a v nasledujúcich počtoch: do štátnych ZŠ a Materských škôl v počte 1699; do súkromných ZŠ a MŠ v počte 50 a do cirkevných škôl to bolo 130. Tieto deti majú však stále problémy s poruchami reči a jazyka. Komplexný, kohézny a cielený produkt „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania – Cvičenia“ prináša účinnú pomoc, ktorá na trhu chýba.

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

 

 

Mám zakúpenú prémiovú verziu

Cena 149 €
bez DPH a poštovného a balnéhoObjednať

Výhody prémiovej verzie

Obsah publikácie:

 

        1.   Reč v histórii ľudského rodu

 

        2.   Vývin reči

               2.1 Raný vývin reči

               2.2 Oneskorený vývin reči

               2.3 Dvojjazyčnosť - bilingvizmus

               2.4 Rozvoj fonologických schopností a fonematického uvedomovania     

        3.   Diferenciálna diagnostika porúch reči a jazyka

               3.1 Súčasné trendy na Slovensku

               3.2 Vývinová dysfázia

               3.3 Verbálna dyspraxia

               3.4 Balbuties - zajakavosť

               3.5 Myofunkčná porucha

               3.6 Poruchy hlasu v detskom veku                

               3.7 Poruchy reči a jazyka ako symptóm:

                      3.7.1 Porucha sluchu

                      3.7.2 Mentálna retardácia

                      3.7.3 Detská mozgová obrna – DMO

                      3.7.4 Downov syndróm a iné syndrómy

               3.8 Dyslália - porucha zvukovej roviny reči

               3.9 Narušený príjem potravy v dôsledku zmeneného percepčného vnímania

              3.10 Dyslália a vývinové poruchy reči (diferenciálno-diagnostické kritériá)

 

         4.   Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.1 Možnosti rozvíjania komunikačných schopností dieťaťa s autizmom

               4.2 Cvičenia na rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí s autizmom

 

         5.   Starostlivosť o deti s poruchami reči a jazyka v predškolskom a školskom veku     

                      

          6.   Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.1  Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka

               6.2  Dychové cvičenia

                       6.2.1 Iné dychové hry

               6.3  Rytmické a iné cvičenia

               6.4  Cvičenia na rozvoj orálnej praxie

               6.5  Cvičenia na posilnenie jazyka

               6.6  Vyučovanie cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní - metóda CLIL

               

        7.   Cvičenia na podporu zrakového vnímania

               7.1  Rozvoj zrakového vnímania

               7.2  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)        

               7.3  Hry na rozvoj zrakového vnímania a zrakovej pamäti u detí s vývojovou dysfáziou

                      (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

 

        8.   Motorické a grafomotorické cvičenia

                8.1  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.2  Hry a cvičenia na rozvoj hrubej motoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.3  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 3-4 roky, expresívna, stredne ťažká VD)

                8.4  Hry na rozvoj grafomotoriky u dieťaťa s vývojovou dysfáziou

                       (Vek 5-6 rokov, expresívna, stredne ťažká VD)

 

        9.   Zásady optimálnej a efektívnej komunikácie

                9.1  Cvičenia na osvojenie jazyka pre učiteľov a rodičov

 

      10.   Individuálne začlenenie detí s Narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)

               10.1  NKS detí a žiakov s mentálnym postihnutím v multikultúrnom edukačnom prostredí (výskum)

 

      11.   Terapeutické metódy, postupy a aktuálne trendy

               11.1  Biofeedbackové a neurofeedbackové postupy v liečbe porúch reči

               11.2  Augmentatívna a alternatívna komunikácia v podmienkach špeciálnej školy

 

       Pracovné listy

 

 

Autori publikácie:

 • Mgr. Zuzana Moškurjáková
 • PaedDr. Jana Mihoková
 • PhDr. Zuzana Jandová
 • PaedDr. Adelaida Fábianová
 • Mgr. Miroslava Petrík
 • Mgr. Daniela Beťková - Hudecová, PhD.
 • Mgr. Erika Skovayová
 • PaedDr. Milena Vránová
 • Bc. Ivana Hubená
 • Jana Pelechová
 • PaedDr. Mária Masárová
 • PaedDr. Mária Šišková
 • Mgr. Martina Kukumbergová
 • PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. BCIA certificant
 • PhDr. Antónia Kotianová
 • Mgr. Michaela Chupáčová
 • Doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
 • PaedDr. et Mgr. Marta Zaťková, PhD
 • izr. prof. dr. Jozef Pallay
 • Mgr. Miroslava Poliaková

 

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

 • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
 • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
 • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
 • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

Multimediálna a tlačená publikácia "Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania - Cvičenia" zrozumiteľným spôsobom podáva v jednotlivých kapitolách výklad o vývine reči, o jeho poruchách, diagnostike a zároveň prináša návrhy a stimulačné programy pre rozvoj všetkých jazykových rovín.

 

Úlohou tejto premyslenej odbornej publikácie je v dnešnej „internetovej dobe informovanej“, kde ostáva zásadnou otázkou validita informácií, priniesť odborníkom z oblasti logopédie, pedagogickým pracovníkom v materských a základných školách, špeciálnym pedagógom, rodičom a všetkým tým, ktorí sa chcú dozvedieť o vývine a poruchách reči a jazyka viac, odborný a terminologický náhľad do tejto problematiky. V snahe pomôcť pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami reči a jazyka prináša publikácia množstvo nápadov a konkrétnych návrhov na prácu s nimi.

 

Publikácia poskytuje potrebné vedomosti o tom, ako s deťmi primeranejšie a funkčnejšie komunikovať a zároveň vývin reči stimulovať. V neposlednom rade pomôže všetkým zainteresovaným zorientovať sa v tom, ako čo najlepšie tieto deti zaškoliť a aj zorientovať sa vo všetkých dôležitých a v súčasnosti platných legislatívnych normách pre integráciu detí s narušeným vývinom reči.

Prinášame na trh kompaktnú publikáciu o jedinečnej a výsostne ľudskej schopnosti hovoriť,  o tom ako táto mimoriadna schopnosť vznikla a ako ju rozvíjať.

Všetky kapitoly sú spracované skúsenými logopédmi z aplikačnej praxe.

 

Aktuálnosť je zaisťovaná aktualizačným servisom 2x ročne, v súlade s aktuálnymi problémami, prípadmi a trendmi v oblasti logopédie.

 

Podrobný obsah publikácie Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania - Cvičenia nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť pod týmto odkazom tu.

 

Publikácia ponúka:

 • Nárys vývinu reči
 • Prehľad jednotlivých porúch reči a jazyka
 • Vypracované cvičenia pre prácu s deťmi: pracovné listy, motorické a grafomotorické cvičenia, cvičenia na podporu zrakového vnímania
 • Cvičenia pre pedagógov a rodičov
 • Praktické materiály a podporné pomôcky
 • Kolektívne hry, ktorými nielen deti zabavíte, ale aj zároveň budete rozvíjať ich reč 
 • Stimulačné programy pre rozvoj reči a jazyka
 • Zásady optimálnej a efektívnej komunikácie
 • Individuálne začlenenie detí s Narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 • Fundované články týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí v predškolskom veku

Komu je produkt určený:

Publikácia „Logopedárium: Diagnostika – Odporúčania - Cvičenia je určená predovšetkým logopédom klinickým i školským, učiteľkám MŠ a ZŠ, vychovávateľkám, špeciálnym pedagógom a v neposlednom rade i rodičom.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje CD a sprievodnú textovú časť (formát A4). Praktický, veľký formát (A4) prispieva k prehľadnosti textu a umožňuje lepšiu prácu s kopírovateľnými cvičeniami.

 

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Vstup pre prémiových predplatiteľov

Ak máte zakúpený prémiový variant produktu, vstúpte:

Vstúpiť

Prístupové údaje sme Vám poslali s dokumentáciou k produktu.


Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: /premium/logs-demo/

Viacej o výhodách prémiovej verzie produktu nájdete tu.

Voľba verzie produktu

Zvoľte si, prosím, verziu produktu, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám:

  Prémiová Štandardná
 Tlačená publikácia

 

 

 CD ROM so vzormi a legislatívou

 

 

 On-line prístup z akéhokoľvek zariadenia

 

 Fulltextové vyhľadávanie

 

 

 Lupa a interaktívne odkazy

 

 Cena

145 EUR 

99 EUR 

  Objednať Objednať

* Prémiová verzia je dostupná z ľubovoľného PC, pripojeného na internet, a zo všetkých mobilních zariadení so systémom iOS (iPhone, iPod touch, iPad) alebo Android.

Viac o výhodách prémiovej verzie produktu dočítate tu.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
1819202122
23
24
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: