Manuál prevádzkovateľa budovy

Vzory a návody pre vlastníkov a správcov nehnuteľností

Problematika správy nehnuteľností je regulovaná širokým spektrom legislatívy, ktorá podlieha častým zmenám. Zodpovednosť za prípadné havárie a nedostatočnú dokumentáciu pritom padne na hlavu správcu či vlastníka budovy. Publikácia prináša na jednom mieste všetko, čo k správe budovy potrebujete, nielen výklad povinností, ale predovšetkým praktické vzory, návody, postupy, schémy a pod.

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej verzie s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

 

Mám zakúpenú prémiovú verziu

Autori: Mgr. Ing. Martin Konvit, Ing. Róbert Žúdel, JUDr. Ľubica Regecová, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Tamara Paceková, plk. JUDr. Pavol Komár, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Viliam Janáč, JUDr. Lucia Semančínová, JUDr. Martina Kostková, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Cena 195 €
bez DPH a poštovného a balnéhoObjednať

Výhody prémiovej verzie

Obsah tlačenej publikácie:

 

A Manuál bezpečnosti technických zariadení

A 1      Základné povinnosti prevádzkovateľa a legislatíva

A 2      Zaradenie technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

A 3      Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu a činnosti na technických zariadeniach 

           tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových

A 4      Analýza, hodnotenie a riadenie rizík

A 5      Bezpečná údržba pracovných prostriedkov

A 6      Návod na použitie (obsluhu) pracovných prostriedkov - technických zariadení

A 7      Novela nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní   bezpečnostných častí do výťahov na trhu

 

B Ochrana pred požiarmi

B 1      Základné povinnosti

B 2      Dokumentácia v podmienkach vlastníka alebo prevádzkovateľa budovy, objektu a priestoru

B 2.1   Zmeny v ustanoveniach vyhlášky o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 202/2015 Z. z., 
           účinné od 1. 9. 2015

B 2.2   Dokumentácia ochrany pred požiarmi

 

C Byty a nebytové priestory

C 1      Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov

C 2      Zákon o správcoch v bytových domoch

C 3      Zabezpečenie záväzkov záložným právom

C 4      Právne vzťahy - byty

C 5      Právne vzťahy – nebytové priestory

C 6      Správa domu alebo budovy

C 6.1   Zmluva o výkone správy

C 6.2   Odborná spôsobilosť správcov bytových domov

C 7      Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

C 7.1   Zmluva o spoločenstve

C 8      Bytové družstvá

C 9      Zodpovednosť správcu a vlastníka budovy

C 9.1   Povinnosti účastníkov trhu s teplom

C 9.2   Slovenská obchodná inšpekcia - čo môže kontrolovať u správcu alebo v SVB

C 9.3   Alternatívne riešenie sporov u správcu alebo v SVB

C 10    Správa bytového fondu

C 10.1 Úvod do problematiky

C11     Exekúcie

 

D Energetická efektívnosť budov

D 1      Základné pojmy

D 2      Prehľad legislatívy

D 3      Energetická hospodárnosť a efektívnosť

D 3.1   Energetická efektívnosť

D4       Potenciálne oblasti na úsporu energie

 

D Energetická efektívnosť budov

E 1      Daň z príjmov pri predaji nehnuteľností

E 2      Daň z príjmov pri prenájme nehnuteľností

E 3      Daň z nehnuteľností

E 4      Uplatňovanie DPH pri obstaraní nehnuteľností

E 5      Uplatňovanie DPH pri predaji nehnuteľnosti platiteľom DPH

 

F  BOZP pri prevádzke budovy

F 1      Pravidlá na zaistenie BOZP na pracoviskách

F 2      Práce a pracoviská spojené so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladistvých

 

G  Objektová bezpečnosť

G 1     Povinnosti prevádzkovateľa budovy pri používaní bezpečnostných kamier

G 2     Ochrana osobných údajov pre správcov budov

Obsah CD:

 

Obsah CD Manuál prevádzkovateľa budovy si môžete podrobne preštudovať tu:

Obsah CD.pdf (dokument Adobe PDF)Obsah CD.pdf

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

 • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
 • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
 • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
 • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

v čom Vám naša publikácia pomôže?

 • Dostanete desiatky vzorov technickej a bezpečnostnej dokumentácie
 • Nepochybíte pri právnych podaniach a uzatváraní zmlúv týkajúcich sa nebytových priestorov a bytov
 • Ušetríte čas a získate istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia 

 

Úlohou publikácie "Manuál prevádzkovateľa budovy" je významne ušetriť čas vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov a priniesť im istotu, že všetka dokumentácia, údržba a revízia jednotlivých zariadení budovy je v súlade s aktuálnou legislatívou.

 

CD-ROM k publikácii obsahuje vzory právnych zmlúv týkajúcich sa bytov a nebytových priestorov, správy z revízií technických zariadení, zoznamy lehôt povinných kontrol technických zariadení, plán BOZP stavby a dokumentáciu v súvislosti s ochranou pred požiarmi.  Požiarny poriadok, evakuačný plán, vzory správ z odborných prehliadok a ďalšie desiatky predvyplnených dokumentov.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

 • Časť C1 Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov sme doplnili o texty zamerané na nadobúdanie vlastníckeho práva darovacou a zámennou zmluvou, dobrovoľnú dražbu, dohodu o vyporiadaní BSM a podielovým spoluvlastníctvom. Záver kapitoly je venovaný zákonným povinnostiam správcu.
 • V časti C 3 Zabezpečenie záväzkov záložným právom sa dozviete viac o záložnom práve k pohľadávke, o zákonnom a zmluvnom záložnom práve, prevode, prechode a zániku záložného práva. Podrobnejšie sa venujeme aj realizácii záložného práva.

 

Najnovšie na CD:

 • Obsah CD sme doplnili o vzory právnych zmlúv k bytovým priestorom, pričom pokrývajú problematiku vyporiadania BSM, podielového spoluvlastníctva, záložného práva, úhrady pohľadávky, dobrovoľnej dražby či uspokojenia pohľadávky.

 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah. 

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Aktuálnosť a nadväznosť na platnú legislatívu je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom 4 x ročne.

O výhodách aktualizačného servisu si prečítate tu. 

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Manuál prevádzkovateľa budovy" je určený vlastníkom nehnuteľností, správcovským firmám, bytovým družstvám aj združeniam vlastníkov bytov.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje CD-ROM, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook.  

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Vstup pre prémiových predplatiteľov

Ak máte zakúpený prémiový variant produktu, vstúpte:

Vstúpiť

Prístupové údaje sme Vám poslali s dokumentáciou k produktu.


Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: /premium/fams-demo/

Viacej o výhodách prémiovej verzie produktu nájdete tu.

Voľba verzie produktu

Zvoľte si, prosím, verziu produktu, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám:

   Prémiová Štandardná 
CD ROM so vzormi a legislatívou

 

 

On-line prístup z akéhokoľvek zariadenia

 

 

Fulltextové vyhľadávanie

 

 

Lupa a interaktívne odkazy

 

Cena

149 EUR 

99 EUR 

  Objednať Objednať

* Prémiová verzia je dostupná z ľubovoľného PC, pripojeného na internet, a zo všetkých mobilních zariadení so systémom iOS (iPhone, iPod touch, iPad) alebo Android.

Viac o výhodách prémiovej verzie produktu dočítate tu.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
182021222324
25262728   
«  Február 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: