Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Porušenie povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, všeobecne záväzných právnych predpisov či zákazu konkurencie je predpokladom pre vznik osobnej zodpovednosti štatutárneho zástupcu. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonával s odbornou starostlivosťou, nesie on sám. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je dôležité zaobstarať si všetky dostupné a aktuálne informácie. Neznalosť zákona totižto neospravedlňuje a zodpovednosť štatutárnych zástupcov sa veľkého množstva oblastí.

 

Znižujte s našimi informáciami všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie tak, aby ste nemali obavy o svoju bezúhonnosť a majetok! 

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

 

 

Mám zakúpenú prémiovú verziu

Autori: Mgr. Jakub Kováčik, JUDr. Ľubica Regecová, JUDr. Peter Čavojský, PhD., Mgr. Beáta Kartíková, JUDr. Nikoleta Molnárová, Ing. Miroslav Ilavský

Cena 195 €
bez DPH a poštovného a balnéhoObjednať

Výhody prémiovej verzie

Obsah publikácie:

 

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

 

A 1      Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti

A 2      Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

A 3      Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

A 4      Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti

A 5      Práva a povinnosti predstavenstva družstva

A 6      Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie

A 7      Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov

A 7.1   Upomínacie konanie - elektronické konanie o platobnom rozkaze

A 8      Právo na ochranu duševnej tvorby

A 8.1    Základný spoločný rámec ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch EÚ

 

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

 

B 1      Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov

B 2      Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie

B 3      Zodpovednosť za spôsobenú škodu

B 4      Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

B 4.1   Povinnosti štatutárov podľa zákona o ochrane osobných údajov

B 4.2   GDPR - zmena v pravidlách pre ochranu osobných údajov od 25. mája 2018

B 4.3   Základné pojmy podľa GDPR

B 4.4   Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR

B 4.5   Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR

B 4.6   Povinnosti sprostredkovateľov podľa GDPR

B 4.7   Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR

 

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

 

C 1      Trestná zodpovednosť právnických osôb

1.1       Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

1.2       Trestné činy právnických osôb a ich trestná zodpovednosť

1.3       Druhy trestov a zásady ich ukladania

 

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

 

D 1      Druhy sankcií

D 2      Register diskvalifikácií

D 3      Zmluvná pokuta

 

E       Daňové a odvodové povinnosti

 

E 1      Zodpovednosť pri plnení daňových povinností

 

E 2      Daňové a nedaňové výdavky

2.1       Oprávnenosť uplatňovania daňových výdavkov

2.2       Daňová uznateľnosť výdavku

2.3       Nedaňové výdavky

 

E 3     Zmeny v daňových a odvodových povinnostiach v roku 2017

3.1     Daň z príjmov právnických osôb

3.2     Daň z pridanej hodnoty

3.3     Daňový poriadok

3.4     Sociálne a zdravotné poistenie

 

F        Zo súdnej praxe

F 1     Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Podrobný Obsah CD nájdete tu:

Obsah CD.pdf (dokument Adobe PDF)Obsah CD.pdf

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

 • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
 • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
 • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
 • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

 

Prináša na CD vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

 

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

 • Priblížime Vám zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov podľa prijatého Všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré vstúpi do platnosti od 25. mája 2018.

 • Ujasníte si, čo sa považuje za osobný údaj podľa GDPR, o ktoré osobné údaje GDPR rozširuje pôvodnú definíciu.

 • Vysvetlíme Vám nové pojmy, ktoré zavádza GDPR (profilovanie, pseudonymizácia osobných údajov), nové právne základy, upozorníme Vás, ktoré právne základy GDPR ruší, ako sa sprísňujú požiadavky na súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 • Prinášame praktický prehľad povinností prevádzkovateľov a sprostredkovateľov.

 • Upozorňujeme, ktorí prevádzkovatelia a sprostredkovatelia sú povinní vymenovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov a aká je jej úloha.

Najnovšie na CD:

 • Na CD v kapitole „Komentáre k novým zákonom“ si môžete stiahnuť a prečítať tieto užitočné články: Navrhovaná novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora.

 • Na CD nájdete aj novú kapitolu „Agenda BOZP“ so vzormi najdôležitejších smerníc z oblasti bezpečnosti práce.

 

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah. 

   

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

   

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • Na CD: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje CD-ROM, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov.

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Vstup pre prémiových predplatiteľov

Ak máte zakúpený prémiový variant produktu, vstúpte:

Vstúpiť

Prístupové údaje sme Vám poslali s dokumentáciou k produktu.


Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: /premium/gm2s-demo/

Viacej o výhodách prémiovej verzie produktu nájdete tu.

Voľba verzie produktu

Zvoľte si, prosím, verziu produktu, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám:

  Štandardná  Prémiová
 Tlačená publikácia

 

 

 CD ROM so vzormi a legislatívou

 

 

 On-line prístup z akéhokoľvek zariadenia

 

 

 Fulltextové vyhľadávanie

 

 

 Lupa a interaktívne odkazy

 

 

 Cena

99 EUR 

148 EUR 

  Objednať Objednať

* Prémiová verzia je dostupná z ľubovoľného PC, pripojeného na internet, a zo všetkých mobilních zariadení so systémom iOS (iPhone, iPod touch, iPad) alebo Android.

Viac o výhodách prémiovej verzie produktu dočítate tu.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425272829
30      
«  Apríl 2018  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: