Seminár: Ako obstáť pri kontrole peňažných prostriedkov pridelených z fondov EÚ

Predíďte finančným stratám spojeným s nedostatočnou prípravou, realizáciou a vykazovaním projektov

Ako pracovníci implementácie projektov sa vo svojej praxi stále častejšie stretávate s problémom, ako korektne predložiť dokumentáciu projektu na finančnú kontrolu na mieste, resp. vládnemu auditu. Viete, ako preukázať skutočne dodané tovary, služby alebo stavebné práce, ako sa vysporiadať s primeranosťou nákladov vo vzťahu k investičným položkám a pod.? Na našom seminári Vás vyzbrojíme všetkým dostupným know-how o tom, ako takúto kontrolu zvládnuť bez problémov.

 

Na našich seminároch Vám ponúkame príjemné a komfortné prostredie hotela s malou skupinou účastníkov, čo umožňuje priamu konfrontáciu s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď, a vyriešite si tak svoje praktické problémy. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich odboroch.
 
Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50 % zľavu!
 

Prednáša: Mgr. Martin Garaj, PhD.

Termín: 26. 4. 2019
Cena 199 €
bez DPHObjednať

Program celodenného seminára (9.00 15.30 hod.)

 

   • Realizácia aktivít projektu
   • Projektová dokumentácia – čo by mala obsahovať?
   • Kto zodpovedá za projektovú dokumentáciu a výkaz výmer?
   • Stupne projektovej dokumentácie
   • Verejné obstarávanie
   • Zmluvné podmienky
   • Odovzdávací protokol
   • Zmena zmluvy a projektu
   • Overovanie primeranosti nákladov vo vzťahu k investičným položkám.
   • Otázky a odpovede
   • Revízne postupy

 

V rámci seminára a budeme osobitne venovať aj špecifikám projektov, zameraných na stavené práce a úpravy:

   • Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
   • Pojem stavba a drobná stavba
   • Základné požiadavky na stavby
   • Výkaz výmer a rozpočet stavby
   • Povoľovanie stavieb a ich zmien
   • Stavbyvedúci vs. Stavebný dozor
   • Stavebný denník
   • Kontrolný deň na stavbe
   • Overovanie skutočne dodaných tovarov, služieb a prác, nedostatky v meraní investičných položiek pri kontrole projektových opatrení zameraných na stavebnú činnosť 
   • Fyzikálne merania pri kontrole stavebnej činnosti
   • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
   • Skryté – zabudované stavebné  položky – ich kontrola, dokazovanie
   • Kontrola častí stavby, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými
   • Citlivé stavebné položky z hľadiska oprávnenosti nákladov
   • Dokladovanie realizovaných a fakturovaných stavebných výkonov – napr. skládky, doklady zo skládok, kontrolné merania kubatúr zemných prác o pod.
   • Fotodokumentácia z priebehu výstavby na zdokumentovanie rozsahu skutočne vykonaných prác
   • Predlženie termínu dokončenia stavby – možnosti, postupy
   • Zmeny v realizácii stavby oproti projektovej dokumentácii

Office Centrum Seberíniho

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

Školiaca miestnosť sa nachádza v administratívnej budove na 5. poschodí.

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

trolejbus č. 201

zastávka Gagarinova, potom pešo alebo zastávka Hraničná a potom prestup na autobus č. 96, jedna zastávka na Nevädzová

Zastávka Nevädzová

autobusy: 66, 75, 96, 196

Zastávka Gagarinova

trolejbusy: 201, 202

Zastávka Tomášikova

električky: 8, 9

 

Autom:

GPS súradnice:

48° 9' 14.3661808" N
17° 9' 59.949646" E

 

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné v priľahlých uliciach. 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je vyzbrojiť účastníkov všetkým dostupným know-how o tom, ako sa pripraviť na kontrolu projektov financovaných z fondov EÚ. Sústredíme sa najmä na to, aké kroky je potrebné urobiť ešte pred zahájením realizácie projektu, aby kontrola dopadla bez finančných korekcií. Nikto predsa nechce vracať už raz pridelené peniaze!

 

Dozviete sa, na ktoré dokumenty sa zamerať, prečo ich kontrolné orgány požadujú a prečo by ste ich mali mať spracované včas. Oboznámime Vás s vybranými ustanoveniami stavebného zákona, zákona o verejnom obstarávaní a aj úvodom do rozpočtovania stavebných prác.

 

Venovať sa budeme tiež dokladovaniu realizovaných a fakturovaných úkonov na projekte, fotodokumentácii v priebehu projektu či predlženiu termínu dokončenia alebo zmenám v realizácii.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Kontrola finančných prostriedkov financovaných z fondov EÚ“ je určený predovšetkým projektovým manažérom zodpovedným za implementáciu projektov. Osloví tiež majiteľov a konateľov firiem, ale aj starostov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ a aktuálne implementujú svoje projekty v praxi.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
222324
25
262728
2930     
«  Apríl 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: