Seminár: Ochrana ovzdušia v roku 2019: Nové povinnosti v praxi

Praktické rady ako si splniť všetky zákonné povinnosti

 

Patríte medzi subjekty, ktoré vypúšťajú emisie do ovzdušia alebo ktoré patria medzi potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia? Ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia a zodpovedáte sa orgánom samosprávy? Potom máte podľa zákona kvantum povinností, ktoré musíte spĺňať - veď len v prvom odseku § 17 (ktorý o nich hovorí) ich je 30! Máte v budove klimatizáciu, ktorá obsahuje fluórované skleníkové plyny – chladivá? Na našom seminári získate ucelené informácie a praktické rady ako správne postupovať, na čo nezabudnúť pri ochrane ovzdušia, aké máte oznamovacie povinnosti k chladivám, ako vypočítať poplatky za znečisťovanie ovzdušia a veľa ďalších v praxi využiteľných informácií.

 
Na našich seminároch Vám ponúkame príjemné a komfortné prostredie hotela s malou skupinou účastníkov, čo umožňuje priamu konfrontáciu s lektorom, možnosť pokladať otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.
 
Chcete prihlásiť viac účastníkov z jednej firmy? V tom prípade každý získa 15% zľavu!
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konanie, kontaktujte náš zákaznícky servis tu. Ďakujeme.

Prednáša: Ing. Ľubomír Žiak

Termín: 17. 10. 2018
Cena 149 €
bez DPH

Program celodenného seminára (9,00 - 15.30 hod.):

1. Zákon o ovzduší:

 • Základné ustanovenia zákona,
 • Kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • Povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • Úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • delikty.

2. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov:

 • Poplatková povinnosť,
 • Výpočet poplatku,
 • Oznamovanie údajov.

3. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:

 • Spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • Spaľovacie zariadenia,
 • Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • Technologické zariadenia.

4. Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov:

 • Predmet úpravy,
 • Prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
 • Národný emisný informačný systém,
 • Súbor parametrov a opatrení.

5. Nariadenie EP a Rady č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 • Predmet úpravy a pojmy,
 • Obmedzovanie,
 • Uvádzanie na trh a kontrola používania,
 • Nahlasovanie údajov.

6. Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov

 • Predmet úpravy a pojmy
 • Povinnosti fyzických a právnických osôb
 • Štátna správa
 • Správne delikty

7. Diskusia

 

Hotel Ambassador****  Košice 

Rodinný Hotel Ambassador**** sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Pôvodná stará časť hotela je chránenou kultúrnou pamiatkou a jej vznik sa datuje do obdobia približne druhej polovice 13. storočia. Hotel je etablovaný v pešej zóne na Hlavnej ulici v blízkosti najstarších a najzaujímavejších kultúrnych pamiatok ako je katedrála Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, Andrássyho palác a ďalšie.

Reštaurácia DIPLOMAT je vyhľadávanou business reštauráciou, kde jedlo nezaostáva za eleganciou interiéru. Je v nej možné ochutnať jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ako i kvalitné slovenské a zahraničné vína.                                           

 

Adresa:

Hlavná 101

040 01 Košice

T: +421 905 220 430

http://www.ambassador.sk/

 

Parkovanie:

Možnosť zaparkovať priamo v areáli hotela, príp. na verejnom parkovisku pri OD TESCO.  

 

Mapa:

Hotel Ambassador

  

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom všetky potrebné informácie o povinnostiach, ktoré musia prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (firmy, organizácie, subjekty verejnej správy) dodržiavať a tak prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia a taktiež vyhnutiu sa možných sankcií, ktoré za ich nedodržanie hrozia.

  

Dozviete sa, na ktoré činnosti potrebujete súhlas, povolenie alebo vyjadrenie orgánu na ochranu ovzdušia. Akú povinnosti máte, ak ste prevádzkovateľom budovy, v ktorej sú chladiace a klimatizačné zariadenia.

 

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť.

 

Na seminári sa dozviete, aké zmeny v tejto oblasti nastali novelizáciou právnych predpisov v roku 2018. Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 194/2018 Z. z. a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 197/2018 Z. z.  do vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. a návrhom vyhlášky do vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Do noviel uvedených právnych predpisov  bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284/EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Ochrana ovzdušia v roku 2019: Nové povinnosti v praxi“ je určený všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, tzn. že nielen výrobným firmám v energetike, priemysle stavebných hmôt, metalurgii, chémii, strojárstve, poľnohospodárstve ale napr. všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré prevádzkujú tieto zdroje a pracovníkom, ktorí majú vo firmách a organizáciách v náplni starostlivosť o životné prostredie.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed.


Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
182021222324
25262728   
«  Február 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: