Vzdelávací kurz: Eventový koordinátor vo firemnej praxi

Praktický návod event manažmentu pre interných zamestnancov

Ste, alebo budete zodpovedná/ý za organizáciu firemných podujatí, ich prípravu, rozpočet, logistiku, produkčné zabezpečenie, propagáciu a vyhodnotenie? Očakáva sa od Vás ich kreatívne stvárnenie? Prinášame Vám komplexný originálny vzdelávací program, ktorý Vám poskytne ucelený súbor informácií a praktických rád ako úspešne zvládnuť organizáciu jednoduchých i náročnejších eventov realizovaných Vašou firmou, pod Vašim vedením.   

Chcete prihlásiť viac účastníkov z jednej organizácie? V tom prípade každý získa 15% zľavu z ceny!

 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konanie, kontaktujte náš zákaznícky servis tu. Ďakujeme.

Prednáša: Ing. Lenka Kmeťová

Termín: 13. 5. 2015 - 20. 6. 2015
Cena 949 €
bez DPH

Obsahová štruktúra kurzu:

Časový harmonogram kurzu.pdf (dokument Adobe PDF)Časový harmonogram kurzu.pdf

Modul č. 1: Celodenný seminár (streda 13. 5. 2015, 9:00 - 17:00 hod.)

„Úvod do event manažmentu a jeho súvislosti s marketingovou stratégiou firmy “

 

1) Čo rozumieme pod pojmom event marketing a event manažment (vysvetlenie pojmov v nádväznosti na marketingovú stratégiu firmy, jej hodnoty, zameranie a ciele)

2) Event a jeho úloha v marketingovej komunikácii firmy (vysvetlenie pojmu komunikačný mix a jeho zložky: reklama, PR, podpora predaja, priamy marketing/ predaj)

3) Event marketing a jeho integrácia v rámci firmy (integrovaný event marketing - interakcia medzi event marketingom a jednotlivými nástrojmi komunikačního mixu, interakcia s firemnou komunikačnou stratégiou)

4) Vybraná typológia eventových aktivit (zameranie eventu podľa obsahu, cieľových skupín, konceptu, sprievodného zážitku, miesta realizácie, jako zvoliť správny typ pre Váš firemný event)

5) Spolupráca s eventovou agenturou (typy eventových agentúr, výber a komunikácia s eventovou agenturou, definovanie požiadaviek, kompetencií, zodpovednosti, garancie, a pod.)

6) Zadanie praktickej úlohy na domáce vypracovanie (úloha vyplývajúca z aktuálnej reálnej praxe účastníka vzdelávacieho kurzu, príp. modelová situácia, ktorú účastnik využije vo svojej praxi po absolvovaní kurzu - Case study)

 

Modul č. 2: Celodenný seminár (streda 27. 5. 2015, 9:00 - 17:00 hod)

"plánovanie a príprava eventu, tvorba rozpočtu"+ spätná väzba na praktickú úlohu zadanú v module č.1

 

1) Plánovací proces v event marketingu (jednotlivé etapy plánovania, stratégia event marketingu, zostavenie tímu, check-list) 

2) Emócie v event marketingu a kreativita (úloha emócií v event marketingu, kreatívny "brainstorming", ano na to, podľa čoho vybrať ten nejlepší emocionálny koncept pre realizáciu firemného eventu)

3) Produkcia a logistika eventu (dizajnovanie eventu, výber miesta, tvorba programu, scénosledu, dramaturgia, technické zabezpečenie, catering, copywriting, komunikácia s dodávateľmi služieb, společenská etiketa, pozvánky na event, sprievodné služby, a pod.)

4) Legislatívne aspekty realizácie eventu (ochrana autorských práv, poplatky SOZA, zmluvy s účinkujúcimi, a pod.)

5) Tvorba rozpočtu eventu (proces tvorby efektívneho rozpočtu, kategorizácia položiek, alokácia finančných zdrojov pre event, interné/externé zdroje, a pod.)

6) Zadanie praktickej úlohy na domáce vypracovanie (úloha vyplývajúca z aktuálnej reálnej praxe účastníka vzdelávacieho kurzu, príp. modelová situácia, ktorú účastnik využije vo svojej praxi po absolvovaní kurzu - Case study)

Modul č. 3: Celodenný seminár (streda 10. 6. 2015, 9:00 - 17:00 hod)

propagácia, realizácia a vyhodnotenie eventu + spätná väzba na praktickú úlohu zadanú v module č.2

 

1) Propagácia eventu (plánovanie mediálnej kampane, PR, tlačové správy, využitie sociálnych sietí, intranet, firemné periodiká, newslettre, CRM, a pod.)

2) Realizácia eventu (ako zvládnuť "deň D", logistika, spolupráca na mieste konania eventu, kontrola, a pod.)

3) Vyhodnotenie eventu, spätná väzba (metódy event marketingovej kontroly, interpretácia výsledkov, ROI)

4) Zhrnutie obsahu jednotlivých modulov, príprava na test    

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 20. 6. 2015)

Premium**** business hotel bratislava

moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti

Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta. Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra

 

 

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore.

 

Mapa:

Premium Business Hotel

 

Cieľ kurzu:

Popis priebehu kurzu.pdf (dokument Adobe PDF)Popis priebehu kurzu.pdf

 

Cieľom kurzu "Eventový koordinátor vo firemnej praxi" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez všetky aspekty event marketingu a povinnosti event manažmentu, od plánovania, vrátane kreatívnej idey eventu, prípravu, cez tvorbu rozpočtu, legislatívne povinnosti, samotnú realizáciu a propagáciu eventu, až po jeho vyhodnotenie. Kurz podporí kreatívne schopnosti, organizačné a produkčné zručnosti v oblasti firemného event manažmentu.

 

Kurz plný interakcie, praktických rád a cvičení, kde nadobudnuté vedomosti a zručnosti môžete aplikovať vo Vašej  vlastnej praxi. Na kurze získate kvalitne spracované materiály, za aktuálnosť a správnosť ktorých zodpovedá skúsená odborníčka z praxe.

 

Vďaka unikátnej štruktúre a praktickému nastaveniu kurzu nebude ohrozená Vaša práca významnejšou absenciou v kancelárii, práve naopak, kurz Vám pomôže efektívne realizovať aktuálne, alebo plánované úlohy vo vzťahu k danej problematike.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Eventový koordinátor vo firemnej praxi" nájdete pod týmto odkazom. 

 

Komu je kurz určený:

Kurz „Eventový koordinátor vo firemnej praxi" je určený pre personalistov, manažérov, asistentov/ky zodpovedných za organizovanie firemných podujatí a prezentáciu firmy navonok.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
222324
25
262728
2930     
«  Apríl 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: