Vzory právnych zmlúv k bytovým a nebytovým priestorom

Zmluvy, návrhy, oznámenia, dohody

 

E-Produkt obsahuje 55 vzorových zmlúv zameraných na bytové a nebytové priestory, pričom pokrývajú rozmanité oblasti. V prípade potreby si ich len vytlačíte o doplníte vlastné údaje.

Autori: JUDr. Martina Kostková, JUDr. Ľubica Regecová, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Viliam Janáč

Cena 59 €
bez DPHObjednať

Obsah elektronickej publikácie:

 

Vzory právnych zmlúv k bytovým a nebytovým priestorom

 

Bytové priestory

1.    Návrh na povolenie vkladu záložného práva k bytu do katastra nehnuteľností

2.    Návrh na výmaz záložného práva k bytu z katastra nehnuteľností

3.    Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností

4.    Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k bytu

5.    Záverečná správa o výkone záložného práva k bytu

6.    Uplatnenie zľavy na nájomnom za byt

7.    Výzva na zaplatenie nájomného za byt

8.    Zmluva o záložnom práve k bytu

9.    Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti – bytu

10.  Zmluva o podnájme časti bytu

11.  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu

12.  Zmluva o nájme bytu

13.  Žiadosť záložcu o výmaz záložného práva k bytu z katastra nehnuteľností

14.  Dohoda o urovnaní – byt

15.  Potvrdenie o splnení záväzku – byt

16.  Kúpna zmluva k bytu s predkupným právom

17.  Kúpna zmluva k bytu s vinkuláciou a úverom

18.  Výpoveď nájmu k bytu zo strany prenajímateľa

19.  Žaloba na vypratanie bytu, ktorého nájom skončil uplynutím doby

20.  Súhlas oprávneného s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného

21.  Odvolanie súhlasu oprávneného s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného

22.  Návrh povinného na zastavenie exekúcie

23.  Návrh povinného na zastavenie exekúcie – neexistencia vecnej legitimácie

24.  Vyjadrenie oprávneného k návrhu povinného na zastavenie exekúcie

25.  Návrh oprávneného na zriadenie exekučného záložného práva na byt

26.  Žiadosť oprávneného o informáciu o stave konania v konaní začatom pred 1. aprílom 2017

27.  Prihlásenie pohľadávky do dražby

28.  Oznámenie o ujatí sa držby nehnuteľnosti

29.  Splnomocnenie pre zastupovanie na dražbe

30.  Výzva na vypratanie vydraženej nehnuteľnosti

31.  Informácia o čiastočnom splnení dlhu

32.  Návrh povinného na odklad exekúcie

33.  Návrh oprávneného na zastavenie exekúcie – konanie začaté do 31.3.2017

34.  Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora – konanie začaté do 31.3.2017

 

Nebytové priestory

35.  Návrh na povolenie vkladu záložného práva k nebytovému priestoru do katastra

nehnuteľností

36.  Návrh na výmaz záložného práva k nebytovému priestoru z katastra nehnuteľností

37.  Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nebytovému priestoru do katastra

nehnuteľností

38.  Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nebytovému priestoru

39.  Záverečná správa o výkone záložného práva k nebytovému priestoru

40.  Uplatnenie zľavy na nájomnom za nebytový priestor

41.  Výzva na zaplatenie nájomného za nebytový priestor

42.  Zmluva o záložnom práve k nebytovému priestoru

43.  Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti – nebytového

priestoru

44.  Zmluva o nájme nebytových priestorov

45.  Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru

46.  Žiadosť záložcu o výmaz záložného práva k nebytovému priestoru z katastra

nehnuteľností

47.  Dohoda o urovnaní – nebytový priestor

48.  Potvrdenie o splnení záväzku – nebytový priestor

49.  Zmluva o nájme nebytového priestoru – garáže

50.  Zmluva o poskytovaní upratovacích prác

51.  Výpoveď zmluvy o nájme nebytového priestoru zo strany prenajímateľa

52.  Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru s predkupným právom

53.  Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru s vinkuláciou a na úver

54.  Žaloba na vypratanie nebytového priestoru, ktorého nájom skončil uplynutím doby

55.  Žaloba o vypratanie nebytového priestoru

 

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

  • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
  • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
  • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
  • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

 

V elektronickom produkte „Vzory právnych zmlúv k bytovým a nebytovým priestorom“ nájde zákazník 55 vzorov vytvorených na základe súčasnej legislatívy, ktoré tu sú prehľadne rozdelené na bytovú a nebytovú časť.

 

Samotné zmluvy sú tiež vo forme návrhov, oznámení či dohôd a z hľadiska obsahu sú zamerané na kataster, záložné právo, nájom, kúpnu zmluvu, exekúcie či prevod vlastníctva.  

 

Vzory sú uplatniteľné v oblasti práva nehnuteľností, špeciálne bytových a nebytových priestorov a uľahčia tak prácu firmám, organizáciám verejnej sféry a jednotlivcom ako takým.

 

Kliknite sem pre detailný Obsah e-Produktu.

 

Výhody produktu:

  • až 52 vzorov upravujúcich problematiku bytových a nebytových priestorov,
  • vybrané vzorové zmluvy pokrývajú viacero oblastí s ktorými sa možno v praxi stretnúť,
  • do zmlúv si po ich vytlačení môže užívateľ dopĺňať kľúčové údaje podľa svojich potrieb.

 

Komu je produkt určený:

Elektronický produkt „Vzory právnych zmlúv k bytovým a nebytovým priestorom“ je vhodným pomocníkom pre firmy, ako i verejnú sféru a, samozrejme, aj pre jednotlivcov, ktorí sa v problematike potrebujú zorientovať.

 

Špecifikácia produktu:

e-Produkt „Vzory právnych zmlúv k bytovým a nebytovým priestorom“ je distribuovaný elektronicky a nevzťahuje sa k nemu aktualizačný servis. Objednať si ho môžete prostredníctvom nášho webového objednávkového formulára. Obratom získate prístupové heslo potrebné ku stiahnutiu elektronického produktu do Vášho PC a po stiahnutí produktu, daňový doklad s platobnou inštrukciou.

 

Elektronický produkt „Verejná súťaž. Postupy od A do Z a vzorová dokumentácia" obsahuje elektronickú publikáciu.

 

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
222324
25
262728
2930     
«  Apríl 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: