INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Záhradnícka ulica 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B

 

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame?

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka zhromažďuje a spracováva tieto informácie:

   • Identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
   • E-mailová adresa
   • Telefónne číslo
   • Informácie o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii
   • Ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne v políčku Poznámka v objednávkovom formulári

 

Na aký účel spracovávame osobné, identifikačné a kontaktné údaje a aký je právny základ na ich spracúvanie?

   • Na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky na základe právneho základu zmluva.
   • za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu produktov, služieb, zliav a rôznych vernostných bonusov (elektronicky, telefonicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby.
   • Na zasielanie marketingových informácií o produktoch a službách na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu. Každý má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií prostredníctvom odkazu uvedeného v obchodnej informácii.
   • Na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely) na právnom základe zákonná povinnosť, a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.
   • Na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo odpovedaním na email s obchodnou informáciou, ktorý je dotknutej osobe zasielaný. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované.

 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín / medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi.

 

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

 

Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu / opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

 

Cookies

Cookie na našich stránkach neslúžia na získavanie osobných údajov o užívateľoch, ale na rozlišovanie jednotlivých užívateľov pristupujúcich na stránky www.forum-media.sk.

Naše stránky obsahujú tiež Cookies tretích strán, ktoré nám slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní užívateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním Cookies žiadne osobné údaje, nakoľko im identita užívateľa nie je známa (za predpokladu, že užívateľ nie je súčasne registrovaným užívateľom produktov takejto tretej strany, napr. Google).

V nastavení prehliadača môže užívateľ zakázať používanie Cookies, takáto voľba nebude mať vplyv na správne zobrazovanie stránok.

 

Pre zvýšenie zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Pre prípad pochybení, námietok či získavanie informácií ohľadne osobných údajov kontaktujte ochranaudajov@isecure.sk

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
181920
21
222324
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: