PONUKA INHOUSE ŠKOLENÍ

 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

 

V prípade záujmu o inhose školnie nás prosím kontaktujte na: office@forum-media.sk

 

 

Niektoré z našich najobľúbenejších inhouse kurzov nájdete nižšie:

 

Naša loď" alebo "Všetci sme na JEDNEJ lodi"

 

Ponúkaný teamwork pre jednu firmu, alebo niekoľko navzájom spolupracujúcich oddelení je optimálnym a efektívnym prostriedkom / východiskom pre:

   • spustenie rôznych projektov
   • hľadanie nových riešení
   • angažovanie účastníkov pre spoločné ciele a napĺňanie vízií
   • nastavenie a spustenie cieleného rozvoja a vzdelávania
   • riešenie situácie pred strategickými rozhodnutiami, zmenami, mítingami

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Manažérske zručnosti majstrov, teamleadrov a predákov vo výrobe

Cielený a dlhodobý rozvoj zručností, šitý na mieru Vašej spoločnosti

 

Na manažérov vo výrobných firmách sa často zabúda. Akoby vo výrobe nebolo potrebné komunikovať so zamestnancami a riešiť ich každodenné problémy, zvládať riadenie ľudí v nepretržitej prevádzke, ukorigovať partiu drsných chlapov bez toho, aby došlo ku konfliktom. Aby aj manažéri vo výrobe boli vybavení komunikačnými zručnosťami, vedeli ako svojim zamestnancom povedať zlé správy, napríklad pri výpovedi, alebo znižovaní stavov, ako si aj pri porušení pracovnej disciplíny či napomenutí za technické nedostatky zachovať autoritu a ďalej tím viesť k čo najlepším výsledkom, na to sme pre vás pripravili sériu na seba nadväzujúcich seminárov, ktoré môžete absolvovať buď všetky spolu, alebo si vybrať len jeden.

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Ako na neprispôsobivých zamestnancov vo výrobe alebo ako motivovať ale nepremotivovať

Len so spokojnými a pracovitými zamestnancami môžete naplniť obchodné ciele firmy. Viete si poradiť s neprispôsobivými a nevýkonnými jednotlivcami?

 

Situácia na trhu sa zmenila. Nájsť nových schopných zamestnancov do výroby je nadľudský výkon a motivácia ľudí je čoraz náročnejšia úloha. Chce sa ľuďom vôbec pracovať? Počúvajú len na peniaze?

Úspešnosť práce majstra či teamleadra vo výrobe je daná kombináciou troch faktorov – poznať overené  techniky vedenia ľudí, poznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál a samozrejme používať sedliacky rozum. Ako efektívne spravovať zamestnancov, vytvoriť podnetnú klímu a zároveň zostať autoritou? Poďme sa na to spoločne pozrieť, zanalyzujme situáciu a rozhodnime sa pre systémové zmeny.  Zmeny, ktoré pomôžu riešiť súčasnú situáciu.

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Nákupný kontroling: Efektívne nákupné procesy

Inhouse škoelenie ušité na mieru pre zefektívnenie nákupu a zníženie nákladov firmy.

 

Je veľa firiem, v ktorých sa vyšší zisk dosiahne skôr efektívnejším nákupom ako úsporou nákladov v prevádzke alebo cenami v predaji. Efektívny nákup a nákupné procesy prispievajú nepriamo k rozvoju firmy a tiež znižujú riziká spojené s plytvaním prostriedkov v zásobách.

Účastníci seminára získajú praktický pohľad na riešenie nákupného kontrolingu, ktorý slúži na stráženie a podporovanie efektívneho firemného nákupu.

 

Prínos pre spoločnosť:

   • zefektívnenie nákupných procesov 
   • odstránenie plytvania prostriedkov na nákup
   • zvýšenie zisku
   • zminimalizovanie relatívnych a absolútnych nákladov
   • zvýšenie výkonnosti v nákupoch  

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Proklientská orientácia

„Prečo milovať svojich zákazníkov a nebyť posadnutý konkurenciou“

  

Nachádzame sa v zvláštnom období. Na jednej strane tlak na vytváranie zisku, tlak konkurencie, na strane druhej vzťah firiem k svojim zákazníkom, vyznačujúci sa neochotou, nezriedka aroganciou, nízkou úrovňou profesionality, absenciou empatie a pod. Badať to najmä v maloobchode, v komerčných i verejných službách, ale aj v prevádzkach veľkých spoločností. Je potrebné si preto položiť otázku: “Je to v poriadku?”

V čase globalizácie, prebytku ponuky, informačných technológií, ktoré umožňujú kúpiť si rovnaký tovar z ktoréhokoľvek miesta na svete online, začína byť jedinou konkurenčnou výhodou správanie sa k zákazníkovi, a tým zabezpečenie USP (Unique Selling Proposition) na trhu. Pokiaľ chce firma získať túto konkurenčnú výhodu, musia byť na to pripravení jej zamestnanci. Práve takým firmám ponúkame náš  interaktívny kurz proklientskej orientácie.

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Inhouse školenia pre manažérov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov malých firiem či personalistov

V rámci manažérskych zručností Vám ponúkame nasledovné témy inhouse školení:

 • Cielené vedenie hodnotiacich rozhovorov a ich nácvik

 • Požadované správanie zamestnancov vo firme

 • Model odmeňovania - ako ho nastaviť

 • Facilitácia

 

Viac informácií o týchto inhouse programoch nájdete pod týmto odkazom tu!

 

Mobbing, bossing - praktické postupy vo firme

Ako sa vysporiadať s týmito javmi na pracovisku?

 

Cieľom školenia - interaktívneho tréningu v kombinácii s metódou workshopu, je oboznámiť účastníkov so základnými informáciami o nežiadúcich javoch, ktoré môžu postihnúť ich tím. Účastníci budú schopní identifikovať tieto javy vo firme a v tíme, spoznajú osobnostné predpoklady, najčastejšie vedúce k nežiadúcim javom a zároveň sa oboznámia s možnosťami a cestami vedúcimi k efektívnemu zvládaniu nežiadúcich javov v tíme.

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

 

 

Odmeňovanie zamestnancov - ako nastaviť stratégiu finančných a nefinančných bonusov

 

Máte nastavený systém odmeňovania efektívne a spravodlivo? Viete ako to docieliť? Dokážete motivovať zamestnancov? Príďte na náš seminár, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom prehľad o súčasnej situácii na trhu a jej vplyve na predpokladaný vývoj odmeňovania. Na tomto seminári získate praktické námety, ako nastaviť systém odmeňovania a rôzne modely mzdy. Taktiež Vás oboznámime ako skĺbiť limitovaný rozpočet nákladov a očakávania zamestnancov. Motivácia zamestnancov rozhodne nie je len v peniazoch...

 

Viac informácií o tomto inhouse programe nájdete pod týmto odkazom tu!

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
181920
21
222324
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: