Manažérske zručnosti majstrov, teamleadrov a predákov vo výrobe

Cielený a dlhodobý rozvoj zručností, šitý na mieru Vašej spoločnosti

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité kurzy organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

POZNÁMKA: 

Cena IN-house kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

 

Pre objednanie kurzu na mieru kontaktujte našu špecialistku pre in-house kurzy a dohodnite si Vaše individuálne podmienky:

Mgr. Tibor Sedláček, PhD.

E: tibor.sedlacek@forum-media.sk

T: 0948 152 442 

 

PREČO VZDELÁVANIE PRE MANAŽÉROV VÝROBNÝCH KOLEKTÍVOV?

Na manažérov vo výrobných firmách sa často zabúda. Akoby vo výrobe nebolo potrebné komunikovať so zamestnancami a riešiť ich každodenné problémy, zvládať riadenie ľudí v nepretržitej prevádzke, ukorigovať partiu drsných chlapov bez toho, aby došlo ku konfliktom. Aby aj manažéri vo výrobe boli vybavení komunikačnými zručnosťami, vedeli ako svojim zamestnancom povedať zlé správy, napríklad pri výpovedi, alebo znižovaní stavov, ako si aj pri porušení pracovnej disciplíny či napomenutí za technické nedostatky zachovať autoritu a ďalej tím viesť k čo najlepším výsledkom, na to sme pre vás pripravili sériu na seba nadväzujúcich seminárov, ktoré môžete absolvovať buď všetky spolu, alebo si vybrať len jeden.

 

Lektorka kurzu: Ing. Iveta Uhrová

_______________________________________________________________________________________

Téma 1: Ako úspešne viesť a riadiť ľudí vo výrobe k očakávaným výsledkom

Vedúci pracovníci pracujú pod stále väčším tlakom. Musia plniť náročné úlohy a ciele svojich firiem prostredníctvom svojich ľudí. Poznanie rôznych techník vedenia a hlavne jednanie s ľuďmi patrí k nevyhnutným zručnostiam úspešných manažérov. Ako zapojiť ľudí do diania vo firme? Ako zabezpečiť, aby každý jeden zamestnanec poznal a rozumel vízii, hodnotám a cieľom spoločnosti? Úspešnosť práce manažéra je daná kombináciou troch faktorov –

1) poznať overené techniky vedenia ľudí,

2) poznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál a samozrejme

3) používať sedliacky rozum a prirodzene komunikovať.

Cieľom kurzu je získať návody, ako pretransformovať víziu, hodnoty a ciele firmy do denno-denných úloh a života ľudí vo výrobe. Účastníci si osvoja techniky potrebné pre úspešné riadenie ľudí.

 

1. Vedenie ľudí

   • Vízia a hodnoty firmy - jednoducho a zrozumiteľne pre všetkých ľudí a ich transformácia do denno-denného pracovného života
   • Rola manažéra – z jednej strany očakávania vedenia a z druhej tlak zamestnancov...- čo s tým?
   • Aké schopnosti musí mať vedúci pracovník. Manažér, leader, kouč, mentor,...?
   • Štýly riadenia, autorita a jej uplatňovanie
   • Preferencie vlastného štýlu riadenia
   • Situačné riadenie

 

2. Techniky vedenia ľudí

   • Riadenie času – organizačný manažment
   • Ako sa rozhodovať (rýchle a správne)
   • 5 krokov k rozhodnutiu
   • Plánovanie a organizovanie práce
   • Výber ľudí
   • Zadávanie úloh, kontrola a hodnotenie výkonu

________________________________________________________________________________

Téma 2: Ako úspešne komunikovať a motivovať ľudí v tíme

Zefektívnime komunikáciu vedúcich pracovníkov vo firme. Účastníci si osvoja techniky a nástroje účinnej komunikácie, ktoré si aj pretrénujú na rôznych modelových situáciách. Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri komunikácii. Naučíme vás, ako povedať aj nepopulárne správy. Pretrénujeme si dávanie spätnej väzby. Ponúkneme pohľad, ako manažér môže efektívne a cielene pracovať so svojimi podriadenými, ak dokáže využiť vhodné motivačné nástroje.

 

1. Komunikačné zručnosti

   • Ako komunikovať s nadriadenými i podriadenými
   • Efektívna komunikácia
   • Asertívna komunikácia
   • Aktívne počúvanie
   • Používanie otázok
   • Prezentovanie a presviedčanie
   • Ako byť presvedčivý a schopnosť argumentovať
   • Spätná väzba - dávanie i prijímanie
   • Oznámenie nepopulárnej a nepríjemnej správy
   • Vedieť povedať NIE
   • Komunikačné chyby a ako sa im vyhnúť

 

2. Motivácia zamestnancov

   • Princípy motivácie
   • Motivačný kalkulus
   • Ako zvoliť efektívny spôsob vedenia ľudí
   • Každý na niečo počuje
   • Koučing a motivácia podriadených
   • Zvládanie stresu

________________________________________________________________________________

Téma 3: Rozhovory v práci manažéra - Ako viesť hodnotiace a iné rozhovory

Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri vedení rôznych typov rozhovorov. Účastníci si osvoja zásady úspešného rozhovoru. Riadenie výkonu vyžaduje neustálu kontrolu a spätnú väzbu. Účastníci spoznajú a naučia sa správne používať rôzne typy rozhovorov (motivačný, hodnotiaci, disciplinárny, vytýkací,...).  Pochopia súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi a získajú väčšiu istotu v prejave. Zistia, prečo je kladenie otázok v rozhovore kľúčové. Pochopia rozdiel medzi hodnotiacim rozhovorom a operatívnou spätnou väzbou, resp. kritikou. Upozorníme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

   • Všeobecné zásady pri vedení rozhovorov
   • Rôzne typy rozhovorov – štruktúra a cieľ rozhovoru
   • 3S úspešného rozhovoru
   • Nebojte sa pochváliť
   • Ako povedať aj nepríjemnú správu
   • Význam a pravidlá spätnej väzby
   • Význam riadenia/hodnotenia výkonnosti – prečo riadiť a hodnotiť výkonnosť
   • Hodnotenie ako sociálny a komunikačný proces; ako sa pripraviť
   • Motivačný rozhovor - štruktúra a zásady vedenia rozhovoru
   • Hodnotiaci rozhovor – štruktúra, priebeh, zásady hodnotenia, dohoda o výsledku hodnotenia
   • Pozitívna / negatívna spätná väzba
   • Vytýkací rozhovor
   • Otázky a ich dôležitosť pri vedení rozhovorov
   • Ukončenie rozhovoru... a čo ďalej?

________________________________________________________________________

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
1819202122
23
24
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: