Vzdelávanie

Seminár: Ako vo výrobných podnikoch ušetriť vďaka efektívnemu nákupu

Zaistite rast firmy vďaka nákupnému kontrolingu

Patríte k firmám, ktoré ešte nemajú efektívny proces nákupu a prichádzate tak o desaťtisíce eur ročne? Straty v nákupe už nenahradia úspory vo výrobe, ani vyššie ceny v predaji. Efektívny nákup a nákupné procesy prispievajú k rozvoju firmy a  znižujú riziká spojené s plytvaním prostriedkov v zásobách. Preto Vám prinášame exkluzívny seminár o nákupnom kontrolingu, o kritériách a o predpokladoch efektívneho systémového nákupu s cieľom dosiahnuť optimálne ceny a obchodné podmienky.

 

Seminár: GDRP 2018: Vzorová dokumentácia podľa nového zákona o ochrane osobných údajov

Praktické návody ako vyplniť novú vzorovú dokumentáciu

Od 25. mája 2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nepozná prechodné doby, a teda vyžaduje mať vypracovanú novú dokumentáciu k uvedenému dňu.  

 

Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby (t. j. prevádzkovatelia) musia mať vypracovanú:

      • novú dokumentáciu, ktorú predkladajú pri kontrole Úradu na ochranu osobných údajov, aby preukázali súlad s novým zákonom o ochrane osobných údajov / GDPR a
      • informovanie jednotlivcov, ktorých osobné údaje sú spracúvané.

 

Tento seminár ponúka jedinečnú príležitosť dostať sa k vzorovej dokumentácii a vypočuť si zrozumiteľný výklad na jej vyplnenie. Príďte si po svoju vzorovú dokumentáciu a naučte sa ju vypĺňať!

Seminár: Systém finančných a nefinančných benefitov pre pracovníkov vo výrobe

Praktické rady v oblasti peňažného a nepeňažného odmeňovania vo výrobnej prevádzke, ktoré dokážete okamžite využiť v praxi a vyhnúť sa tak fluktuácii

S klesajúcou nezamestnanosťou sa na trhu práce zvyšuje konkurenčný boj firiem o získanie nových  a udržanie želateľných zamestnancov. Pokiaľ máte spravodlivo nastavený systém odmeňovania, zaujímavé benefity, ale aj vhodné prostredie, vaši zamestnanci od Vás neodídu a budú k firme lojálni. Kým mzda sa vyvíja pomalšie, portfólio benefitov vedia zamestnávatelia meniť priebežne a reagovať tak na aktuálne potreby zamestnancov. Čo všetko sú benefity? Ako zvoliť správnu škálu zamestnaneckých výhod a skĺbiť ponuku a očakávania zamestnancov? Na tieto i iné otázky Vám odpovieme na seminári.

4-hodinový seminár: Ako dať výpoveď zamestnancovi bez stresu a chýb

Najčastejšie chyby zamestnávateľov pri daní výpovede zamestnancovi

Pracovnoprávne spory sú „strašiakom“ všetkých zamestnávateľov. Neraz sú zdĺhavé, nákladné, zamestnávateľa stoja veľa času aj finančných prostriedkov. A pritom niekedy stačí iba málo, aby sme sa im vyhli a to správne pripravená výpoveď so všetkými náležitosťami, ktoré od nás Zákonník práce vyžaduje. Aké môžu byť výpovedné dôvody podľa Zákonníka práce a aké formálne a obsahové náležitosti je potrebné splniť, aby bola výpoveď platná? Dozviete sa na našom prakticky zameranom seminári.

 

Seminár: Ako rozpoznať a riešiť šikanu a kyberšikanu na školách

Prejavy a znaky – Prevencia – Návody riešení pre pedagógov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi

 

Šikana a kyberšikana sa stáva v našej spoločnosti stále viac a viac skloňovaným spoločenským fenoménom. Orientovať sa v tejto problematika je preto pre každého učiteľa doslova povinnosťou. Škola je totižto miestom, kde trávia deti veľkú časť svojho dňa a rovnako tak priestorom, kde ku šikane najčastejšie dochádza. Do situácie, že pedagóg/vychovávateľ odhalí šikanovanie, sa dostáva mnoho z vás. Preto sa očakáva, že budete ovládať základné know-how, ako správne postupovať. V neposlednom rade, stáva sa, že Vy sami môžete byť obeťou šikany a potom je doslova nevyhnuté vedieť, čo s tým.

 

 

Seminár: Ako nasadiť štíhle výrobné procesy vo Vašej prevádzke

Štíhle výrobné procesy (Lean)

 

Unikátny vzdelávací seminár pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení výroby a majú bytostný záujem na eliminácii problémov a konfliktov na pracovisku, zvyšovanie flexibility a produktivity produkcie a nasadenie moderných metód riadenia produkcie (LEAN).

Vzdelávací kurz: Špecialista ľudských zdrojov

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, personalistov a manažment.

7. 6. 2018 - 30. 6. 2018 | Bratislava, Apollo Hotel ****

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych činností a procesov, ktoré sú často podceňované. A práve na nich stojí úspech výberu, rozvoja a stabilizácie kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké prostredie, firemná kultúra, interná komunikácia s manažérmi i zamestnancami,  či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Aby personálne oddelenie fungovalo ako hodinky, pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, na ktorom získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci.

 

Seminár: Pokročilé predajné techniky

Predajné zručnosti úspešných alebo ako obchodovať na úrovni

 

Dobrý obchodník musí byť tak trochu kúzelník, psychológ, prezentátor ako aj vyjednávač a manipulátor. Musí vedieť zákazníka zaujať, získať ho pre svoj produkt či službu a následne si ho aj udržať. To, či obchod prebehne úspešne, záleží najviac na tom, KTO “stojí” za predávaným artiklom. Ako byť dobrým obchodníkom a čo všetko treba na tejto pozícii zvládať vám ukážeme na našom školení.

 

Seminár: Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Finančné operácie a ich praktické overovanie

Seminár sa venuje téme základnej finančnej kontrole s ohľadom na jej zákonný, správny a úplný výkon. Obsahom seminára je prehľad častých finančných operácií a ich spôsoby overenia základnou finančnou kontrolou. Seminár sa týka aktuálnych povinností a oprávnení zamestnancov pre rok 2018. Lektor čerpal pri prezentovaní častí seminára skúsenosti z vlastnej kontrolnej praxe a publikačnej praxe za posledné obdobie. Seminár je svojím charakterom vhodný pre subjekty verejnej správy v štátnej správe i samospráve

 

Seminár: Oceňovanie firiem alebo Ako zvýšiť hodnotu firmy

Hlavné metódy, postupy a vplyvy na výsledok

So stanovením hodnoty firmy sa stretávame nielen pri jej kúpe a predaji, ale pribúda majiteľov, ktorí od manažérov očakávajú, že budú hodnotu zverenej firmy neustále zvyšovať. Nielen vonkajšie trhové vplyvy, ale aj každé významné rozhodnutie môže hodnotu firmy zvýšiť, ale aj znížiť.

4-hod. Seminár: Ako sa pripraviť na kontrolu z Inšpekcie práce v roku 2018

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce na jeho prevádzke – Proces kontroly od začatia až po rozhodnutie – Aplikačné problémy v praxi

Každoročne sa zo strany kontrolných orgánov u podnikateľov vykonajú tisícky kontrol. Staveniská, závody, obchody aj reštaurácie. Pri každej kontrole je dôležité poznať svoje práva a povinnosti a inak tomu nie je ani pri kontrole zo strany inšpekcie práce.

 

Po tom ako inšpektorát práce vykoná kontrolu vo firme a preskúma všetky predložené podklady často zistí, že podnikateľ ako zamestnávateľ zanedbal niektorú zo zákonných povinností. Je preto v záujme každého podnikateľa, aby on sám, resp. jeho vedúci zamestnanci mali vedomosti o tom, ako prebieha inšpekcia práce, ako sa na ňu pripraviť a najmä ako dodržiavať všetky povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov.

 

Zrozumiteľným spôsobom Vám vysvetlíme celý proces kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa od jej začiatku až po konečné rozhodnutie v konaní.

Profesionálna asistentka – Vaša pravá ruka

Povýšte pozíciu asistentky na nenahraditeľný poklad firmy!

 

Recepčné, office manažérky, asistentky sú často prvými osobami, s ktorými sa stretávajú nielen Vaši klienti, ale aj zákazníci. Ich profesionálne vystupovanie, efektívne riešenie úloh a proaktívny prístup uľahčia prácu nejednému oddeleniu a aj celému manažmentu. Chcete, aby Vašou pravou rukou bola spoľahlivá profesionálka? Alebo aby office manažérka bola nenahraditeľnou pomocou pre kolegov? Stavte na náš seminár...

 

Event marketing - Ako správne spropagovať event

Praktické tipy a rady ako nastaviť mediálnu kampaň a využitie sociálnych médií.

 

Väčšina firiem v dnešnej dobe organizuje rôzne eventy, či už interné alebo pre širšiu verejnosť. Málokto ich však dokáže zorganizovať efektívne. Samotný nápad eventu a jeho prevedenie je priam geniálne, len komplexný výsledok je mizivý. Niečo ste podcenili. Koľkokrát sa vám stalo, že návštevnosť nenaplnila vaše očakávania? Rozmýšľali ste nad tým, kde sa stala chyba, čo ste spravili zle? Najskôr ste zanedbali  propagáciu podujatia, alebo ste nezvolili správny spôsob propagácie na daný typ podujatia.

Seminár: FACILITY MANAGEMENT – Správa budov alebo podpora ľudí?

Ako šetriť a optimalizovať prevádzkové náklady vďaka Facility Managementu

Cieľom podnikania je tvorba zisku, pričom správa budov bola vždy iba nákladom, teda zisky znižovala. Netreba však zabúdať na to, že zlepšovanie pracovného prostredia sa odráža vo vyššej produktivite zamestnancov, čo znamená aj vyššie výnosy. Náš seminár Vám ukáže, že facility management nie je iba nákladom, ale zohráva dôležitú úlohu aj pri zisku. A ako taký sa týka každej firmy či organizácie.

4-hodinový seminár: Praktické povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení BOZP na pracovisku

Povinné školenia pre zamestnancov – evidencia pracovného času – pracovné úrazy – bezpečnostné značenie pracovísk – práce vo výškach – technické zariadenia zdvíhacie

Zabezpečenie BOZP na pracovisku patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 3 a viac zamestnancov. Na čo všetko si musíte dať pozor? Ktorých zamestnancov musíte školiť a ako často musia byť preškolení? Viete vyplniť všetky tlačivá spojené s administratívou pracovných úrazov, evidencie pracovného času a lekárskych prehliadok? Máte prehľad o povinnostiach BOZP pre zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach? Ovládate technické zariadenia zdvíhacie? Máte správne označené pracoviská, na každom aj minimálne nebezpečnom mieste? Aké sú právomoci Inšpektorátu práce pri kontrole dodržiavania povinností BOZP? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky dostanete na našom praktickom seminári.

Workshop: Efektívne nastavenie webstránky a e-shopu

Identifikujte základné chyby vášho webu a e-shopu

 

Pozývame vás na praktický workshop na tému ako postupovať pri audite webstránky alebo e-shopu, kde si na názorných ukážkach zhodnotíme vybrané stránky a e-shopy, a dozviete sa ako začať pri hodnotení webstránky z pohľadu SEO, obsahu, UX / UI a technického pohľadu.  Naučíte sa základné techniky a postupy, pomocou ktorých budete vedieť zhodnoť vašu webstránku alebo upresniť si očakávania od špecialistov, či agentúry. Workshop je spojený s diskusiou, kde bude priestor na vaše otázky.

 

Netradičné postupy v personalistike ako konkurenčná výhoda

Personálne procesy na mieru a pre každodennú prax.

 

Bojujete s nedostatkom pracovných síl a fluktuáciou zamestnancov? Máte problémy s náborom ľudí, pretože kvalitných uchádzačov je málo? Neviete aké metódy personálnej práce by boli pre Vašu firmu tie pravé? Zúčastnite sa nášho prakticky vedeného seminára, získajte návody pre Vašu každodennú personálnu prax a ušite si vlastný projekt na mieru Vašej firmy!

4-hod. Seminár: Ako sa pripraviť na kontrolu z Inšpekcie práce v roku 2018

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri výkone inšpekcie práce na jeho prevádzke – Proces kontroly od začatia až po rozhodnutie – Aplikačné problémy v praxi

Každoročne sa zo strany kontrolných orgánov u podnikateľov vykonajú tisícky kontrol. Staveniská, závody, obchody aj reštaurácie. Pri každej kontrole je dôležité poznať svoje práva a povinnosti a inak tomu nie je ani pri kontrole zo strany inšpekcie práce.

 

Po tom ako inšpektorát práce vykoná kontrolu vo firme a preskúma všetky predložené podklady často zistí, že podnikateľ ako zamestnávateľ zanedbal niektorú zo zákonných povinností. Je preto v záujme každého podnikateľa, aby on sám, resp. jeho vedúci zamestnanci mali vedomosti o tom, ako prebieha inšpekcia práce, ako sa na ňu pripraviť a najmä ako dodržiavať všetky povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov.

 

Zrozumiteľným spôsobom Vám vysvetlíme celý proces kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa od jej začiatku až po konečné rozhodnutie v konaní.

Ako kalkulovať ceny vo výrobe

Prehľad kalkulačných metód podľa využitia v praxi

 

Vysoké ceny brzdia náš predaj a vyťaženie kapacít, nízke ceny môžu spôsobiť stratu. Efektívne stanovenie cien vychádza nielen z dobre vytvoreného kalkulačného systému firmy, ale tiež zo sledovania a vyhodnocovania trhových informácií a signálov vzhľadom na stratégiu firmy. Voľbu vhodnej kalkulačnej metódy vyberáme z viacerých možností tak, aby nebola zbytočne komplikovaná, ale zároveň aby umožnila navrhnúť korektnú cenu, prípadne cenové rozpätie. Vyvarujte sa najčastejších chýb pri cenotvorbe!

4-hodinový seminár: Praktické povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení BOZP na pracovisku

Povinné školenia pre zamestnancov – evidencia pracovného času – pracovné úrazy – bezpečnostné značenie pracovísk – práce vo výškach – technické zariadenia zdvíhacie

Zabezpečenie BOZP na pracovisku patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 3 a viac zamestnancov. Na čo všetko si musíte dať pozor? Ktorých zamestnancov musíte školiť a ako často musia byť preškolení? Viete vyplniť všetky tlačivá spojené s administratívou pracovných úrazov, evidencie pracovného času a lekárskych prehliadok? Máte prehľad o povinnostiach BOZP pre zamestnancov, ktorí pracujú vo výškach? Ovládate technické zariadenia zdvíhacie? Máte správne označené pracoviská, na každom aj minimálne nebezpečnom mieste? Aké sú právomoci Inšpektorátu práce pri kontrole dodržiavania povinností BOZP? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky dostanete na našom praktickom seminári.

Colné aspekty pri importe a exporte

Minimum, čo by ste mali vedieť o colnej problematike.

 

Zahraničný obchod je každodennou súčasťou podnikateľských aktivít mnohých firiem na Slovensku. Pri dovoze a vývoze tovaru sa preto nemôžeme vyhnúť colným formalitám, ktoré musíme absolvovať v súlade s colnými predpismi. Máte istotu, že pritom vždy postupujete správne? Viete, aké sú Vaše oprávnenia a najmä povinnosti pri štandardnom alebo zjednodušenom postupe či elektronickom colnom konaní? Aké sú najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávame v praxi? Ktoré sú kľúčové oblasti, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť?

 

Odborník z praxe Vám všetky aspekty priblíži čo najviac, aby ste sa vyhli možným problémom a najmä sankciám za porušenie colných predpisov.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
212324252627
28293031   
«  Máj 2018  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: