Cash-flow povie o zdraví firmy viac ako zisk

7. 6. 2021

 Cash-flow sa stáva čoraz významnejším ukazovateľom pri hodnotení finančnej situácie a zdravia podniku. Mnohí finanční analytici sa zhodujú, že práve výška voľných peňažných prostriedkov (ukazovateľ FCF, z angl. Free Cash-Flow) má niekedy oveľa väčšiu vypovedaciu schopnosť o finančnej stabilite firmy ako výsledok hospodárenia.

Mnohé firmy vykazujú tržby, ktoré ale nemajú potenciál byť v krátkej dobe uhradené a tak sa dostávajú do problémov s likviditou, požičiavajú si, emitujú dlhopisy či využívajú iné nákladné prostriedky ako byť schopný splácať svoje záväzky.

Spomedzi spoločností, ktorých akcie vstupujú do výpočtu burzového indexu S&P 500 (Standard & Poor’s 500 – index založený na trhovej kapitalizácii 500 najväčších spoločností, ktorých akcie sú kótované na burze NASDAQ alebo NYSE) mali v roku 2020 najvyššiu hodnotu voľných peňažných prostriedkov spoločnosti ako Intel, Apple, Coca-Cola, Facebook či Amazon.

Práve posledný menovaný, Amazon, kraľuje aj inej štatistike, a to v percentuálnom náraste voľných peňažných prostriedkov za posledné 3 roky. Toto je tabuľka TOP10 svetových firiem s najvyšším nárastom voľného cash-flow za posledné tri roky (v mil. USD).

 

Ako efektívne riadiť cash-flow a vyhnúť sa problémom Vám povieme na našom online seminári:  Krízový cash management – finančné toky pod kontrolou   (13.7.2021)