Ďalší odklad pokút za e-Kasy pre podnikateľov, ktorí si do júla objednali pokladnice

4. 10. 2019

Od 1. júla 2019 mali podnikatelia povinnosť evidovať tržby prostredníctvom online registračnej pokladnice, nazývanej aj e-Kasa, alebo pomocou virtuálnej registračnej pokladnice.

Dopyt e-Kase je však veľký a nie všetkým bola online registračná pokladňa dodaná do 30. júna 2019. Finančná správa SR a Ministerstvo financií preto odložili ukladanie sankcií podnikateľom, ktorý nestihli zaviesť vo svojich prevádzkach e-Kasu v zákonom stanovenom termíne.

Sankcie sa odkladajú do 31.12.2019. Podnikateľom do tohto dátumu teda ani Daňový úrad, ani Colný úrad neuloží pokutu, ak nebudú mať zavedenú registračnú pokladňu za týchto podmienok:

  1. Ak sa podnikateľ preukáže záväznou objednávkou e-Kasy s dátumom do 30.6.2019 u výrobcu, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii
  2. Ak podnikateľ požiadal do 30.6.2019 o pridelenie kódu e-Kasy na portáli finančnej správy a zároveň stiahol pridelené inicializačné balíčky
  3. Ak podnikateľ bude aj naďalej evidovať tržby v pôvodnej elektronickej registračnej pokladnici, ktorú používa v súčasnosti.

Možno Vás zaujme:

Seminár: Ako vo výrobných podnikoch ušetriť vďaka efektívnemu nákupu

Bratislava, 7. 11. 2019

Zdroj: financnasprava.sk