Eurofondy a verejné obstarávanie - teória vs. prax!

19. 8. 2019

Nová verzia Systému riadenia EŠIF - aktualizované metodické pokyny a vzory – novela zákona o VO v podmienkach EŠIF - nové Usmernenie Európskej komisie k určeniu finančných opráv - zjednodušenia pri zákazkách s nízkou hodnotou

 

 

 

 

 

 

K 30.4.2019 bol aktualizovaný Systém riadenia EŠIF a viaceré metodické pokyny CKO k verejnému obstarávaniu s cieľom zjednodušiť systém kontroly.

 

Pripravujeme seminár, v ktorom Vám podrobne predstavíme nové pravidlá, ktoré boli zapracované za posledné obdobie so zameraním na redukciu povinných kontrol, zjednodušenia pri zákazkách s nízkou hodnotou, zjednodušenia pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, a to s cieľom zefektívniť systém kontroly a skrátiť neúmerne dlhé procesy verejného obstarávania financovaného z EŠIF.

 

Novinky nevynechajú ani pravidlá pre zadávanie zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje a ktoré majú svoje osobitné pravidlá v podmienkach EŠIF.

 

Naučíme Vás akými fázami kontroly musí prejsť eurofondová zákazka verejného obstarávania, aké pravidlá sú nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a prečo takto boli upravené, ako je to s finančnými opravami a kedy je reálna šanca na ich zníženie, ak je naformulované správne odôvodnenie. Povieme si aj o zisteniach národných a európskych kontrolných orgánoch, o problematike overovania hospodárnosti a konflikte záujmov vo verejnom obstarávaní.

 

Seminár  je vhodný pre prijímateľov, ako aj pre riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány, ktoré kontrolujú fondové zákazky a tiež pre orgán auditu, ÚVO a NKÚ a všetkým osobám, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike verejného obstarávania a eurofondov, vrátane konzultačných spoločností.

 

 

Pripravujeme celodenný seminár:

Bratislava, 24. septembra 2019 - podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.