Home office – strašiak zamestnávateľov?

11. 3. 2020

Nejedna firma dnes ponúka home office – prácu z domu ako benefit pre zamestnancov. Vedeli ste, že pojem home office náš Zákonník práce ani nepozná?

Prácu, ktorá je vykonávaná z domu, alebo iného dohodnutého miesta označuje ako „domácka práca“. Aké sú bezpečnostné opatrenia, pracovný čas, BOZP a iné podmienky pri práci z domu?

Vo všeobecnosti majú títo zamestnanci rovnaké práva a povinnosti ako ostatní. Výnimku tvoria tie pravidlá, ktoré sa vzťahujú na pracovný čas a výkon práce na pracovisku. Evidenciu pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť aj pri výkone práce z domu, preto musí zvoliť spôsob evidencie, ktorý toto zohľadňuje. Rovnako je povinný zabezpečiť stravovanie, alebo príspevok na stravovanie, ak je pracovná doba dlhšia ako 4 hodiny.

Náročnejšie v porovnaní s prácou na pracovisku je aj plnenie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V prípade pracovného úrazu, má zamestnávateľ rovnaké povinnosti, ako keď sa úraz stane na pracovisku. Bližšie pracovné podmienky by mali byť dohodnuté v pracovnej zmluve.

Zákonník práce tiež uvádza povinnosť zamestnávateľa prijať opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho prácu doma. Ako však zabrániť tejto izolácii zákon už nešpecifikuje.

V každom prípade, home office sa stáva čoraz obľúbenejší a s tým by mali zamestnávatelia, ktorí chcú prilákať nových zamestnancov, počítať!