Legitimita využívania kamerového systému

9. 5. 2019

Je váš kamerový systém pripravený v súlade s GDPR?

Použitie kamerového systému vo verejnom sektore zažilo v posledných rokoch explóziu rastu. Sú určené na zvýšenie úrovne bezpečnosti objektov a priestorov ich nepretržitým monitorovaním a detekciou pohybu. Majú rozsiahle možnosti využitia – od priameho sledovania bodov záujmu (verejné priestory, komunikácia, parkoviská, interiéry budov, priemyselné areály, športové areály, technologické a výrobne procesy, ostatné priestory s možným výskytom nežiadúcich javov), cez ukladanie a archiváciu videozáznamov, až po detekcie a analýzy za pomoci integrovaných detekčných nástrojov. Existujú však aj iné dôvody pre jeho nasadenie. Bezpečnosť, kontrola kriminality, vandalizmus sú najčastejšie motivačné faktory na nasadenie kamerového systému. Čo treba vykonať pri zvažovaní, plánovaní a použití kamerových systémov sa dozviete na našom seminári na tému Kamerové systémy a sledovanie osôb v budovách - pre správcov.

 

K tejto téme pripravujeme seminár:

Bratislava, 28. mája 2019Podrobné informácie o programe, lektorovi, ako aj objednávkový formulár nájdete na našich webových stránkach.