Novela školského zákona mení vyučovanie cudzích jazykov na základných školách

14. 9. 2019

Nový školský rok znamená zmenu pre žiakov základných škôl. Priniesla ju novela zákona č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní, ktorý je známy ako školský zákon.

Doteraz sa žiaci učili povinne anglický jazyk, a to už od tretieho ročníka. K nemu si zvolili v siedmom ročníku ďalší svetový jazyk (nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky), ktorého vyučovanie vedela škola zabezpečiť podľa svojich možností a záujmu žiakov. Po novom si žiaci budú môcť už vybrať svetový jazyk, ktorý sa začnú učiť v 3. ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk.

 

Možno Vás zaujme:

Vzdelávací kurz: Riaditeľ školy koučom

Bratislava, 5. 11. 2019 – 3. 12. 2019

 

Prehľad dôležitých termínov pre školy

Dátum

Prečo je dôležitý

20. november 2019

Celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra pre žiakov 5. ročníkov ZŠ

31. január 2020

Koniec prvého polroka

4. február 2020

Začiatok druhého polroka

17. až 20. marca 2020

Externé maturitné skúšky na stredných školách

od 31. marca do 3. apríla 2020

Náhradné termíny pre externé maturitné skúšky

1. apríl 2020

Celonárodné Testovanie 9  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra pre žiakov 9. ročníkov ZŠ

2. apríl 2020

Testovanie 9  z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

od 18. mája do 5. júna 2020

Ústne maturitné skúšky na stredných školách, pričom presný termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov 

 Zdroj. Minedu.sk

Search templates (CTRL+Space)