U susedov padajú pokuty za GDPR

29. 4. 2019

Rok po tom, čo platí nariadenie a smernica Európskeho parlamentu a rady Európskej únie o ochrane osobných údajov už vieme, za ako vyzerajú prvé pokuty.

V Rakúsku musí podnikateľ zaplatiť 4.800 EUR. Vnútroštátny orgán dohľadu na ochranu osobných údajov udelil pokutu podnikateľovi zo Štajerska, ktorý nainštaloval pred svojím podnikom bezpečnostnú kameru. Kamera zaznamenávala veľkú časť chodníka, čo úrad považoval za porušenie zákona o GDPR.

Pokutu vo výške približne 220.000 EUR udelil aj poľský úrad na ochranu osobných údajov spoločnosti Bisnode, ktorá pôsobí ako poskytovateľ podnikateľských informácií. Spoločnosť spracúvala údaje podnikateľov a členov štatutárnych a  iných orgánov obchodných spoločností z verejne dostupných zdrojov na komerčné aktivity. Podľa úradu poľská firma o narábaní s osobnými údajmi zákonne neinformovala viac ako 6 miliónov ľudí.

 

K tejto téme pripravujeme semináre:

Bratislava, 21. mája 2019 : GDPR pre personalistov rok po: Najproblematickejšie oblasti ochrany osobných údajov

Bratislava, 28. mája 2019 : Kamerové systémy a sledovanie osôb v budovách - pre správcov