doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

AKUSTICKÝ KOMFORT V PRIESTOROCH ZASTREŠENÝCH ETFE VANKÚŠMI
V súčasnosti architekt pri potrebe prekryť veľkoobjemový priestor strešnou konštrukciou. Siaha väčšinou po materiáloch, ktoré sú „tradičné“ a v našej spoločnosti zaužívané. Presklené zastrešenia majú výhody z hľadiska architektonicko-prevádzkového, avšak aj nevýhody z hľadiska akustiky a akustického komfortu. Prekrytie priestoru s veľkými rozmermi pomocou zasklenej konštrukcie má za následok celkové zvýšenie hladiny akustického tlaku v danom priestore a vzniku akustických artefaktov, akými je napríklad aj trepotavá ozvena. Zvuk odrážajúca strešná konštrukcia v kombinácii s jej nepriaznivým tvarom a ostatnými použitými materiálmi a celkovým objemom miestnosti, môže viesť k znehodnoteniu vizuálne atraktívneho priestoru z hľadiska akustickej pohody a následne k obmedzeniam v jeho plnohodnotnom využití. Pomocou čoraz viac používaných „moderných“ materiálov, pred ktorými majú mnohí stále rešpekt, dokážeme nepriaznivému zvyšovaniu hluku v priestore zabrániť. Samozrejme je dôležité hľadať vždy kompromis a brať ohľad na funkciu novovzniknutého priestoru.