Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA

Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a marketingovú komunikáciu v Trnave. Získal aj medzinárodný manažérsky titul MBA. Je zakladateľom medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Gemini Group s. r. o., ktorá pomáha firmám, obciam, mestám a tretiemu sektoru získavať dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ, štátnych, medzinárodných a bruselských grantových schém.

Počas svojej 11-ročnej praxe v dotačnej podpore si prešiel všetkými projektovými fázami v rámci jednoduchých grantových schém až po tie zložité medzinárodné.