Ing. Tamara Paceková

Tamara Paceková je odborníčka s dlhoročnou praxou v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátané bezpečnosti technických zariadení, v oblasti stavebníctva a trhového dohľadu.

Podieľa sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení, aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Je zamestnaná na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor ochrany práce.