plk. JUDr. Pavol Komár

plk. JUDr. Pavol Komár pôsobí ako vedúci oddelenia všeobecnej štátnej správy odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.V oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí od roku 1991.

plk. JUDr. Pavol Komár pôsobí ako vedúci oddelenia všeobecnej štátnej správy odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.

V oblasti ochrany pred požiarmi pôsobí od roku 1991. Bol jedným zo spracovateľov aktuálnej novelizácie uvedených právnych predpisov.