Marian Čerňanský

Marian Čerňanský je senior manažér na oddelení účtovného outsourcingu v spoločnosti TPA Slovakia, ktorá patrí medzi popredné spoločnosti v oblasti daňového poradenstva, auditu, účtovných služieb, mzdového účtovníctva a podnikového poradenstva. Marian pôsobí v spoločnosti už od roku 2009 a jeho znalosti poradcu zahŕňajú aj know-how v oblasti obchodu, energetiky, služieb, nehnuteľností, hotelierstva, turizmu a poisťovníctva. Zároveň je členom Slovenskej komory daňových poradcov.