Martina Gregorová

Má 19 ročné skúseností v automobilovom priemysle, prevažne na manažérskych pozíciách s veľkým presahom do projektového vedenia.

Od roku 2006 sa venuje vo svojej práci ale aj mimo nej vzdelávaniu pracovníkov v oblasti manažérskych systémov a projektového vedenia.

V roku 2013 úspešne absolvovala akreditovaný kurz lektor, vďaka ktorému získala prehľad a zvýšila svoje sociálne, didaktické a aj andragogické kompetencie, ktoré sú nevyhnutné v práci profesionálneho lektora.

Je členkou spoločnosti ALKP, ktorú považuje za spoločensky zodpovednú organizáciu, ktorá podporuje rôzne sociálne skupiny. Zabezpečuje kvalitnú prípravu lektorov a podnecuje profesionálny a odborný rast lektorov s hlavnou myšlienku potreby celoživotného vzdelávania.