Mgr. Anna Borets

Účtovníctvu a podnikateľskému poradenstvu sa venuje 15 rokov. Ako účtovník, finančný a rozvojový manažér, asistent audítora má dlhoročnú prax v rôznych firmách, z ktorých získala veľký prehľad o praktickej problematike účtovníctva v stavebných firmách. Pomáha účtovníkom lepšie zvládať svoju prácu, vidieť účtovné a právne súvislosti i daňový dopad účtovania. Účtovníctvo považuje za hlavný zdroj pre správne manažérske rozhodnutia.