Mgr. Ing. Martin Konvit

Profesne sa venuje najmä právu duševného vlastníctva, ochrane osobných údajov a obchodnému právu.

Aktuálne pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS, kde využívajú jeho unikátnu kombináciu znalostí z oboru práva a odboru informatiky. Jeho snahou je vždy návrh riešenia, ktoré je súladné nielen s právnou úpravou, ale je zároveň vhodné aj z pohľadu technického.