Mgr. Michal Hacaj

Mgr. Michal Hacaj

Michal Hacaj je psychológ, ktorý sa 9 rokov venuje práci s deťmi a rodinami ako školský psychológ. 4 roky pracoval na projekte pre rodiny s deťmi s hyperaktivitou a poruchami správania. Súčasne, už 2 roky pracuje ako lektor prevencie kyberšikany na základných školách. V súčasnosti je popri práci frekventantom terapeutického výcviku a atestácie z klinickej psychológie. Vo voľnom čase robí inštruktora bezmotorového lietania a spoznáva slovenské hory. Najväčšiu radosť mu robí jeho „škôlkopovinná“ dcéra.