Monika Pirovits

Profesionálna lektorka seminárov v oblasti ekonomiky, rozpočtu a účtovníctva vo verejnej správe s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.
Špecialistka na ekonomickú klasifikáciu, výkazníctvo a konsolidáciu.