PaedDr. Alica Fecková

Absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov. Od roku 2005 pracujem ako vedúca spoločného školského úradu a súčasne som členkou odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport. Som lektorkou v oblasti regionálneho školstva.

Absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov. Od roku 2005 pracujem ako vedúca spoločného školského úradu a súčasne som členkou odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport. Som lektorkou v oblasti regionálneho školstva.