Vladimír Ušák

Vladimír Ušák rozvíja metódy štíhlej výroby a logistiky. Je skúseným trénerom s dvadsaťpäťročnou podnikovou praxou. Pracuje pre najvýznamnejšie výrobné a logistické spoločnosti na Slovensku a Českej republike. Vedie optimalizačné projekty vo výrobných podnikoch a spoločnostiach zameraných na služby, moderuje workshopy zamerané na zlepšenie produktivity, kvality a organizácie práce s nadväznosťou na ciele spoločnosti a motiváciu pracovníkov.

Je skúseným trénerom s dvadsaťpäťročnou podnikovou praxou. Pracuje pre najvýznamnejšie výrobné a logistické spoločnosti na Slovensku a Českej republike. Vedie optimalizačné projekty vo výrobných podnikoch a spoločnostiach zameraných na služby, moderuje  workshopy zamerané na zlepšenie produktivity, kvality a organizácie práce s nadväznosťou na ciele spoločnosti a motiváciu pracovníkov.