4-hodinový seminár: Právnička radí: Ako si poradiť so zamestnancom, ktorý porušuje pracovnú disciplínu

4-hodinový seminár: Právnička radí: Ako si poradiť so zamestnancom, ktorý porušuje pracovnú disciplínu

Zákonné „páky“ na problémových zamestnancov a opatrenia, ako predchádzať disciplinárnym priestupkom

Termín: 25. 6. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Seminár sa zaoberá komplexnou problematikou porušovania pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov. Zákonník práce priznáva zamestnávateľovi viacero zákonných prostriedkov v prípade, ak dochádza k porušovaniu pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov, a to od miernych foriem, akou je napr. napomenutie, až po radikálne formy, akou je okamžité skončenie pracovného pomeru.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ 4-hodinového seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s jednotlivými formami porušovania pracovnej disciplíny a na konkrétnych príkladoch vysvetliť, akými zákonnými spôsobmi môže zamestnávateľ sankcionovať konanie zamestnanca, ktorý porušuje pracovnú disciplínu. Ukážeme Vám, ako si z právneho hľadiska poradiť s problémovými zamestnancami, ktorí vyvolávajú na pracovisku konflikty a demotivujú ostatných kolegov.

 

Venovať sa budeme jednotlivým prípadom porušovania pracovnej disciplíny od menej závažnej formy až po závažnú formu porušenia pracovnej disciplíny a možným postihom.

 

Na základe modelových situácií Vás prevedieme cez najčastejšie prípady porušovania pracovnej disciplíny zo strany zamestnancov, ukážeme možnosti riešenia, upozorníme Vás na zákonné povinnosti, ktoré pri riešení porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom musí zamestnávateľ dodržiavať.

 

Tiež si povieme, aké opatrenia môže zamestnávateľ vykonať, aby predchádzal porušovaniu pracovnej disciplíny.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je 4-hodinový seminár určený:

Seminár Právnička radí: Ako si poradiť so zamestnancom, ktorý porušuje pracovnú disciplínu je určený HR manažérom, personalistom, vedúcim zamestnancom, majstrom ako aj štatutárom zamestnávateľa a fyzickým osobám SZČO, ktorí zamestnávajú zamestnancov.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM 4-HODINOVÉHO SEMINÁRA (9.00 13.30 hod.):

 

 1. Pracovná disciplína
 • vymedzenie pojmu
 • závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny       
 • spôsoby vyhodnocovania miery intenzity porušenia pracovnej disciplíny

          

 1. Zákonné prostriedky zamestnávateľa v prípade porušenia pracovnej disciplíny
 • napomenutie
 • výpoveď
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • náhrada škody
 • zákonné podmienky, formálne a obsahové náležitosti

 

 1. Predchádzanie porušovaniu pracovnej disciplíny
 • oboznámenie sa s právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa
 • ako sa vysporiadať s problémovými zamestnancami

 

 1. Aplikačná prax, judikatúra
 • nároky zamestnanca z neplatného okamžitého skončenia pracovného pomeru
 • praktické odporúčania

Mgr. Beáta Kartíková

Beáta Kartíková je advokátkou a konzultantom, pričom poskytuje poradenstvo s primárnou špecializáciou na oblasť pracovného práva a s ním súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov a oblasť ľudských zdrojov.

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (5. poschodie)

Bratislava, Office Centrum Seberíniho 1 (5. poschodie)

Seberíniho 1, Bratislava 821 03

 Školiaca miestnosť sa nachádza v administratívnej budove na 5. poschodí.

 

MHD:

Z hlavnej stanice 

trolejbus č. 201

zastávka Gagarinova, potom pešo alebo zastávka Hraničná a potom prestup na autobus č. 96, jedna zastávka na Nevädzová

Zastávka Nevädzová

autobusy: 66, 75, 96, 196

Zastávka Gagarinova

trolejbusy: 201, 202

Zastávka Tomášikova

električky: 8, 9

 

Autom:

GPS súradnice:

48° 9' 14.3661808" N
17° 9' 59.949646" E

 

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné v priľahlých uliciach.