Ako kontrolovať a viesť pokladňu v roku 2022?

Ako kontrolovať a viesť pokladňu v roku 2022?

Termín: 3. 12. 2021
Miesto konania: Název místa konání

Na seminári sa budeme venovať pokladničnej hotovosti v aktuálnom období. Dozviete sa aké máte povinnosti pri jej realizovaní v budúcom roku 2022. Bližšie sa dozviete, ako overiť správnosť a ktoré lehoty treba dodržiavať. Nevynecháme ani pohľad Zákonníka práce a hovoriť budeme aj o tom, ktoré doklady sú potrebné na vykonanie inventarizácie. Lektorka je skúsený odborník z praxe, ktorý vám všetko vysvetlí na konkrétnych príkladoch!

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

179 EUR
bez DPH

 

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o vykonaní a kontrole pokladničnej agendy pre rok 2022. Online seminár sa venuje pohľadu pokladničnej hotovosti a bezhotovostného platobného styk pre rok 2021/2022.

Na online seminári preberieme aj zákon o finančnej kontrole a zákon o slobodnom prístupe k informáciám a výnos MF SR pre denný limit zostatku štátnej pokladnice pre klientov. Účastníkom budú poskytnutý vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, presný postup preskúmania pokladničných dokladov či ich oprava.

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Ako kontrolovať a viesť pokladňu v roku 2022? je určený zamestnancom účtovných jednotiek právnických osôb, združení, nadácií, verejnej správy, štátnej správy, miest a obcí, zamestnancom škôl a zariadení, kultúrnych inštitúcií, verejnoprospešných organizácií, obchodných spoločností mimo verejnej správy.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom vzdelávaní. V cene seminára je nahrávka  dostupná počas 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

S obchodnými podmienkami sa oboznámite tu.

Program online seminára (08.30 - 14:00 hod.)

 

 

  1. Hotovostný a bezhotovostný platobný styk v roku 2021

- systém predprípravy pokladničných dokladov v súčinnosti s internými predpismi

- ostatné súvisiace evidencie s pokladničnými dokladmi, opakované hotovostné platby, možnosť    zberných pokladničných dokladov, sčítacie pásky,  správne vyplnenie náležitosti pokladničného dokladu

- zoznamy číselných symbolov a skratiek, zjednodušené účtovné daňové doklady,

  vyúčtovanie pokladničných operácii systémom interných dokladov

- kritéria pri vytváraní analytických účtov Pokladnica., podpisy pokladníkov na

  pokladničných dokladoch, kópie a originály dokladov

 

  1. Zákon o finančnej kontrole (Vzor - Základná finančná kontrola v súlade s § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.).  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Výnos MF SR ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku pre klientov štátnej pokladne

 

  1. Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

- zásady pre vedenie pokladničnej agendy v súčinnosti s finančným účtovníctvom

- - označovanie a číslovanie PD, TERMINALOVÉ  PLATBY cez pokladňu (správna evidencia a účtovanie terminálových platieb)

- prísne zúčtovateľné tlačivá a ich evidencie v účtovných jednotkách

- poskytnuté zálohy a ich interné zúčtovanie a evidencia, originály a kópie PD

- systém vrátenia hotovosti do pokladnice, preukázanie skutkovej podstaty pokladničného pohybu

- evidencia prísne zúčtovateľných cenín, poskytovanie záloh, preddavkov, žiadosť o

poskytnutie preddavku, evidencia stravných lístkov

- výplata miezd cez pokladňu a všetky potrebné náležitosti k doloženiu pokladničných

operácii, inventarizácia pokladne

 

  1. Žiadanka na poskytnutie preddavku z pokladne, vzor smernice na vedenie pokladničnej agendy, preskúmanie pokladničných dokladov, oprava pokladničných dokladov, inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti

 

  1. Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový či pohľadávkový režim, pokladničná kniha ako zrkadlo hotovostných platieb

 

  1. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti, núdzový stav a pokladničné operácie + príklady
  2.  Vyhlásenie núdzového stavu v SR a jeho dopad na hotovostné platby účtovných jednotiek.
  3. Otázky účastníkov
  4. Zhrnutie a záver

 

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

179 EUR
bez DPH