Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR v roku 2022?

Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR v roku 2022?

Predzmluvné vzťahy - Správne nakladanie s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie – Archivácia životopisov - O čom a kedy informovať

Termín: 23. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Výber a prijímanie zamestnancov nevyhnutne zahŕňa spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. Okrem zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce tak postupy personalistov v tomto procese podliehajú aj pravidlám GDPR. Viete aké osobné údaje uchádzačov o zamestnanie (ne)spracúvať? Aký je rozdiel pri spracúvaní životopisov zaslaných „na slepo“ a životopisov reagujúcich na vypísané pracovné miesto? Kedy potrebujete súhlas so spracúvaním osobných údajov od uchádzačov od zamestnanie?

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % ! 

149 EUR
bez DPH

Cieľom 3-hodinového online seminára:

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom zásady a pravidlá GDPR, ktoré sa vzťahujú na výber zamestnancov. Vysvetlíme si aké osobné údaje by zamestnávateľ nemal v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať o uchádzačoch o zamestnanie (nielen z pohľadu GDPR, ale aj podľa § 41 Zákonníka práce), kedy od uchádzača potrebuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, a naopak, kedy ho nemá vyžadovať a tiež čo má byť obsahom tzv. informačnej povinnosti prevádzkovateľa, či ako, kde a kedy túto povinnosť plniť.

Komu je seminár určený:

Seminár ,,Ako na výber zamestnancov z pohľadu GDPR?‘‘ je určený predovšetkým personalistom v rámci súkromného aj verejného sektora. Rovnako tak iným osobám, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie (mzdoví účtovníci, zodpovedné osoby, zamestnanci právnych oddelení a pod.). Informácie využijú aj ostatné osoby, ktorých sa táto problematika dotýka alebo ich inak profesijne zaujíma.

 

Program  seminára (8,30-11,30 hod.)

  1. Predzmluvné vzťahy
  2. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie
  3. Právne základy a účely spracúvania osobných údajov
  4. Obsah informačnej povinnosti zamestnávate: a. ak sú osobné údaje získané od uchádzača o zamestnanie b. ak sú osobné údaje získané z iného zdroja
  5. Diskusia, otázky

JUDr. Jana Žuľová, PhD.

JUDr. Jana Žuľová, PhD. vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2010 pôsobí na tunajšej Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

149 EUR
bez DPH