Ako prijímať deti do MŠ v období šírenia vírusov?

Ako prijímať deti do MŠ v období šírenia vírusov?

Možnosti riaditeľov pri prijimani detí počas epidémie – Hygienicko-epidemiologické podmienky a pracovno-právne osobitosti predprimárneho vzdelávania

Termín: 24. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Výnimočná situácia, ktorá vznikla ako dôsledok pandémie spôsobenej vírusom COVID – 19 samozrejme ovplyvnila aj chod materských škôl. Má vplyv nielen na realizáciu predprimárneho vzdelávania, ale aj na spoluprácu s rodinou a všetkými inštitúciami, ktoré majú kompetencie svojimi nariadeniami a príkazmi ovplyvňovať nielen výchovu a vzdelávanie v materských školách, ale aj riadenie materských škôl, pracovno-právne otázky, hygienicko-epidemiologické podmienky atď.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

139 EUR
bez DPH

 Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je získať všetky dôležité informácie o realizácii predprimárneho vzdelávania s ohľadom na výnimočnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku pandémie spôsobenej vírusom COVID – 19.

Dozviete sa odpovede na všetky otázky spojené s prijímaním detí  do zariadení predprimárneho vzdelávania od skúsenej odborníčky na predprimárne vzdelávanie.

V rámci diskusie je aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov súvisiacich s prezentovanou témou podľa potreby účastníkov.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Ako prijímať deti do MŠ v období šírenia vírusov? "je určený riaditeľom/riaditeľkám materských škôl a základných škôl s materskými školami alebo spojených škôl a ostatným vedúcim pedagogickým zamestnancom, ktorý majú zodpovednosť za predprimárne vzdelávanie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

 

  1. Možnosti a špecifiká pri realizácií predprimárneho vzdelávania

 

  1. Prijímanie detí do predprimárneho vzdelávania

 

  1. Hygienicko-epidemiologické podmienky pri procese prijímania detí do MŠ

 

  1. Pracovno-právne osobitosti predprimárneho vzdelávania v súčasnej výnimočnej situácii.

 

  1. Odpovede na aktuálne otázky.

 

  1. Diskusia

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Viera Hajdúková je odborníčka na predprimárne vzdelávanie. Problematike predprimárneho vzdelávania sa venuje takmer 40 rokov. Pri svojej práci čerpá zo svojich doterajších praktických skúseností, ktoré získala ako učiteľka a riaditeľka materskej školy, ako školská inšpektorka a metodička a tiež ako odborná zamestnankyňa orgánov štátnej správy v školstve.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

139 EUR
bez DPH