Ako zverejňovať údaje na školách v šk. roku 2020/2021?

Ako zverejňovať údaje na školách v šk. roku 2020/2021?

Povinnosti pri zverejňovaní povinných údajov na školách podľa platnej legislatívy s bonusom pre účastníkov

Termín: 16. 11. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Chcete vedieť ako na právne a zákonné zverejňovanie povinných údajov na internetových stránkach v školách a školských zariadeniach v nadväznosti na zákon o slobodnom prístupe k informáciám? Seminár sa venuje správnemu zverejňovaniu zmlúv, došlých faktúr a vystavených objednávok ako aj iných údajov, ktoré je potrebné mať zverejnené nepretržite. Účastníci sa dozvedia viac aj o osobných údajoch a zákonnom nakladaní s nimi pri zverejňovaní povinných údajov. Ak čakáte kontrolu, seminár je vhodný práve pre Vás!

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus v oblasti školstva v nadväznosti na zákon o slobodnom prístupe k informáciám – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov.. Online seminár sa venuje správnemu zverejňovaniu zmlúv a odpovedá na časté otázky účastníkov.

 Lektor upozorňuje na časté prípady porušení z vlastnej kontrolnej praxe samosprávy a štátnej správy na príkladoch. Súčasťou seminára je aj prehľad častých otázok verejnosti k zverejňovaniu týchto zmlúv a ich jednotlivé riešenia.

Na seminári sa budeme venovať oboznámeniu účastníkov o správnom a zákonnom nakladaní s verejnými prostriedkami prostredníctvom povinných údajov – zverejňovania zmlúv ale i faktúr a objednávok.

Jednotlivé časti seminára do seba logicky zapadajú a predstavujú celkový prehľad o správnom, úplnom zverejňovaní  v roku 2020 a v nasledujúcom roku 2021. Zámerom lektora je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní a to najmä:

 • neúplne zverejňovanie zmlúv, či zverejnenie zmlúv v rozpore so zákonom,
 • zverejnenie zmlúv s časťami, ktoré podliehajú ochrane,
 • zverejnenie zmluvy v tabuľke,
 • nezverejnenie dodávateľských faktúr,
 • neúplné zverejnenie objednávok a
 • nesprávne časové lehoty zverejnenia.

Bonus pre účastníkov:

Účastníci majú možnosť poslať lektorovi link na vlastné webové sídlo a počas seminára lektor preverí správnosť zverejnenia s ohľadom na aktuálny právny stav a odporučí zamestnancom školy, čo je potrebné doplniť alebo vypustiť.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Ako zverejňovať údaje na školách v šk. roku 2020/2021?'' je určený najmä pre:

 • zamestnancov (ekonómov a účtovníkov, hospodárov) základných a materských a stredných škôl,
 • zamestnancov samosprávy miest a obcí,
 • zamestnancov školských zariadení
 • zamestnancov verejných vysokých škôl a
 • zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie (oblasť školstva) a ich štatutárov, či vnútorných kontrolórov a hlavných kontrolórov obcí.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8.00 – 14.00 hod.):

 1. Povinné osoby a ich definovanie v školskej oblasti
 2. Zverejňovanie povinných údajov
 3. zverejňovanie zmluvných zabezpečení i faktúr
 4. Vystavených objednávok
 5. Povinných údajov z pohľadu zriadenia školy
 6. Prehľad právnych predpisov, spôsobov komunikácie s verejnosťou a zákonnými zástupcami
 7. Povinné údaje na webovom sídle
 8. Odporúčania lektora k zverejňovaniu
 9. Časté kontrolné zistenia
 10. Konzultácie s lektorom
 11. Zhrnutie a záver

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín i Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR
bez DPH