Aktuálne hygienické odporúčania pre MŠ v šk. roku 2020/2021

Aktuálne hygienické odporúčania pre MŠ v šk. roku 2020/2021

Zamedzenie šíreniu infekčných chorôb v MŠ - opatrenia prijímané ÚVZ, MZ a MŠ - praktické skúsenosti so štátnym zdravotným dozorom

Termín: 5. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Na online seminári sa dozviete, kde hľadať opatrenia a ako si vyfiltrovať tie, ktoré sa Vás (ako MŠ) týkajú. Poinformujeme Vás o implementácii zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích vyhlášok. Povieme Vám ako postupovať a čo robiť v prípade podozrenia na šírenie infekčného ochorenia v MŠ. Jednotne si vysvetlíme všetky opatrenia, ktoré musíte dodržiavať a skúsený lektor z praxe Vám prezradí, za čo v momentálne najčastejšie rozdávajú pokuty RVÚZ !

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

129 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je priblížiť účastníkom pohľad regionálneho hygienika na kontrolu a dodržiavanie aktuálnych predpisov v prostredí MŠ. Pomôže Vám zorientovať sa v opatreniach vydávaných úradom verejného zdravotníctva, ako sa vyznať v legislatíve a čo je potrebné dodržiavať aby neboli ako prevádzkovatelia sankcionovaní.

 

Zároveň je cieľom odpovedať pracovníkom v predpirmárnom školstve na otázky týkajúce sa výskytu prenosných ochorení v ich zariadení ako aj na množstvo otázok, na ktoré im už dlhú dobu nevie nikto podať odpoveď.

 

Obsah online seminára reaguje na aktuálny právny stav – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetkých jeho vykonávacích vyhlášok ako aj aktuálne prijaté opatrenia Úradom verejného zdravotníctva.

 

S lektorom si prejdete všetky aktuálne platné opatrenia na úseku verejného zdravotníctva a podrobíte ich kritike z pohľadu ich implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár Aktuálne hygienické odporúčania pre MŠ v šk. roku 2020/2021 je určený najmä riaditeľom materských a základných škôl, vedúcim zamestnancom v oblasti školstva. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO ONLINE SEMINÁRA (8:30 14.00 hod.):  

 

  1. Ranný filter a príjem dieťaťa do zariadenia (ranný filter, izolácia) – možnosti učiteľa/riaditeľa

     2.  Zabezpečenie pitného režimu detí – vhodné a nevhodné materiály a možnosti zabezpečenia pitného režimu

     3. Opatrenia proti šíreniu rýchlo sa šíriacej nákazy (COVID-19, Chrípka, Žltačka typu A a iné vybrané prenosné ochorenia)

     4. Očkované / neočkované dieťa – kedy môžem dieťa prijať do zariadenia a čo vyplýva z toho, že má kontraindikáciu v očkovaní?

       5. Výkon štátneho zdravotného dozoru – čo kontroluje RÚVZ a na čo si dať pozor?


       7. Diskusia a priestor na otázky

 

Mgr. Jozef Varga

Jozef Varga pracuje ako poverený Regionálny hygienik a vedúci oddelenia epidemiológie a hygieny detí a mládeže na RÚVZ so sídlom v Rožňave. Od nástupu na RÚVZ Rožňava pracoval na oddelení hygieny detí a mládeže a vykonával štátny zdravotný dozor v zariadeniach v celom okrese. Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice a Trnavskej univerzite v Trnave, momentálne študuje špecializáciu zdravie pri práci na SZU, Master of Public Health na Trnavskej univerzite a rigorózne konanie na VŠ sv. Alžbety Bratislava. Dlhodobo sa venuje hygiene detí a mládeže a obzvlášť problematike infekčných ochorení v zariadeniach pre deti a mládež a ich opatreniami. Zároveň lektor vyučuje na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave predmet preventívne lekárstvo.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

129 EUR
bez DPH