BOZP v stavebníctve

BOZP v stavebníctve

Termín: 4. 2. 2022
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou predstavujú jedny z najnebezpečnejších činností. Ide o každú prácu na mieste, z ktorého môže pracovník spadnúť a zraniť sa, ak by neboli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. Povinnosť subjektov dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vyplýva zo zákona č.124/2006 o BOZP, Zákonníka práce a ostatných predpisov. Poznajte svoje povinnosti a vyhnite sa zbytočným rizikám - vďaka online školeniu s odborníkom na túto tému!

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online seminára je oboznámiť podnikateľov v stavebníctve s povinnosťami ako postupovať pri povinnom oboznamovaní pracovníkov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach, so zásadamna zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. Pád je prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť pri práci vo výškach. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a iných prácach vykonať ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.

Predíďte sankciám, navštívte náš seminár a dozviete sa, aké sú práva a povinnosti subjektov, ako identifikovať riziká pri rôznych prácach nad úrovňou terénu a ako vypracovať povinnú dokumentáciu BOZP.

Kliknite sem na Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „BOZP v stavebníctve“ je určený zamestnávateľom, podnikateľom v stavebníctve, bezpečnostným technikom, školiteľom BOZP, manažérom, odborným pracovníkom, ktorí potrebujú a chcú poznať svoje povinnosti v oblasti BOZP, vyplývajúcich z platnej legislatívy, pretože patria ku kategórii s najväčším vplyvom na úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov pri práci.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 14.30)

 • Zákon o BOZP
 • Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca
 • Zákonník práce, vedúci a radoví zamestnanci
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z.
 • Zabezpečenie proti pádu z výšky
 • Ochranu proti pádu nie je nutné vykonávať
 • Nebezpečné otvory
 • Zhadzovanie predmetov a materiálu
 • Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu z výšky
 • Identifikovať riziká
 • Bezpečnosť a zdravotné požiadavky na pracovisku (poriadok na pracovisku, voľné únikové cesty, značky na pracovisku

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH