Bratislava: Vedenie mestského a obecného úradu z pohľadu zákona a kompetencií

Bratislava: Vedenie mestského a obecného úradu z pohľadu zákona a kompetencií

Ako sa nestratiť v právnych predpisoch

Termín: 27. 8. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Každá obec, či mesto musí zabezpečiť prakticky všetko – od vývozu odpadu cez verejné obstarávanie až po školstvo. Zároveň v každej obci pôsobia súčasne dva rovnocenné orgány – starosta a obecné zastupiteľstvo. Ich vzťah je na mnohých miestach úzko prepletený a preto sú odkázané na vzájomnú spoluprácu. Kde sú hranice ich kompetencií? Ako viesť úrad efektívne a v súlade so zákonom sa dozviete počas seminára od odborníka priamo z praxe.

Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.

139 EUR
bez DPH

CIEĽ SEMINÁRA:

Cieľom seminára je prezentovať základnú štruktúru vzťahov v rámci obce a jej  právomoci. Dozviete sa, akú povahu majú orgány obce (starosta a obecné zastupiteľstvo) a aký je medzi nimi vzťah.

Aké práva a povinnostistarosta obce a aké obecné zastupiteľstvo? Zameriame sa na kompetencie oboch orgánov a povieme si, kde dochádza k najčastejším nezhodám. Zistíte tiež, na čo si dávať pozor pri konflikte záujmov.

Porozprávame sa aj o tom ako správne postupovať pri nakladaní s obecným majetkom, na čo sa zamerať pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení a kto môže postup obce skontrolovať.

Dotkneme sa aj základov správneho konania, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou väčšiny administratívnych procesov obce. 

Počas seminára máte možnosť priamo klásť lektorovi otázky k prednášanej téme a tiež riešiť problémy či otázky z vašej aplikačnej praxe.

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár „Vedenie mestského a obecného úradu z pohľadu zákona a kompetencií“ je určený starostom obcí, primátorom miest a všetkým vedúcim pracovníkom na obecných a mestských úradoch, predovšetkým prednostom obecných a mestských úradov.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály, teplý obed a občerstvenie. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9:00 15:30 hod.):

  • obec a jej postavenie,
  • obecné zastupiteľstvo a starosta ako dva orgány obce,
  • konflikt záujmov a ústavný zákon o ochrane verejného záujmu,
  • obecný úrad ako výkonná jednotka, prednosta,
  • kontrola obce – hlavný kontrolór, NKÚ, prokurátorský dozor,
  • všeobecne záväzné nariadenia obce,
  • nakladanie s majetkom obce,
  • základy správneho konania,
  • vybrané agendy samosprávy,
  • diskusia a otázky účastníkov.

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., MBA

JUDr. Jakub Ulaher pôsobil v rokoch 2008 – 2018 na Mestskom úrade v Žiline. Najprv ako právnik a neskôr, v rokoch 2011 – 2018, ako vedúci odboru právneho a majetkového. Má množstvo skúsenosti z oblasti úradu a samosprávy. Pravidelne publikuje o aktuálnych právnych otázkach obecnej samosprávy.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

139 EUR
bez DPH