Časopis Arch

Časopis Arch

Časopis ARCH je kritickým časopisom o slovenskej architektúre. V roku 2021 prešiel obsahovým a grafickým redizajnom. Časopis reflektuje aktuálne dianie na slovenskej architektonickej a dizajnérskej scéne. Jeho zámerom je systematicky mapovať najnovšie realizované architektonické diela na Slovensku, odborne ich recenzovať nezávislými odborníkmi a odprezentovať aj ich vizuálnu podobu. V neposlednom rade sleduje aj aktuálne dianie v oblasti dizajnu. Edičný plán na rok 2022 počíta s vydaním štyroch čísiel.

Autor:

1 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov

Komu je časopis ARCH určený?

  • architektom,
  • umenovedcom, kritikom architektúry a umenia
  • širšej kultúrnej verejnosti
  • pedagógom, vedeckým pracovníkom a študentom architektúry a dizajnu
  • manažérom a odborníkom stavebných spoločností  
  • projektantom  

ARCH nájdete na stánkoch Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

2. vydanie časopisu ARCH je už v predaji!

V druhom čísle ARCH prinášame:
Recenzie aktuálnych realizácií
■ Rodinný dom Jarovce / n/a architekti (novostavba)
■ Ateliér režiséra, Strekov / benkobenko, (rekonštrukcia vidieckej chalupy)
■ Rodinný dom, Šaľa / Zoran Samoľ (rekonštrukcia tradičného domu)
■ Interiér Spa Grösslingová Bratislava / GRAU (nové wellness v historickom objekte)
■ Tehelné pole, Bratislava / Sebastián Nagy (interiér kaviarne)
Rozhovory
■ Benjamín Brádňanský a Vít Halada / n/a architekti
■ Liana Rosinová / architektka, autorka knihy Biela je mýtus
■ Kristína Šipulová / textilná dizajnérka, tapisérie atď.
Špeciálne rubriky
■ Bedeker: Trnava podľa architekta Lukáša Šípa (štúdio Coolstock)
■ Výskum: Porozumenie a predvídanie v priestore na základe nervových a behaviorálnych reakcií
■ Súťaž: Nový bulvár, Žilina / ocenené projekty, recenzia výsledkov súťaže
■ Dizajn: selekcia z tvorby slovenských dizajnérov
■ Dobrá práca: knihy, weby, filmy, inštalácie, výstavy a iné počiny, o ktorých je dobré vedieť


Píšeme o tom, nad čím sa oplatí premýšľať a čo by nemalo zapadnúť v informačnej záplave
dnešných dní.
 

Autorský kolektív

1 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov