Celoslovenské odborné stretnutie: 10 strašiakov personálnej agendy vo verejnej správe v roku 2022

Celoslovenské odborné stretnutie: 10 strašiakov personálnej agendy vo verejnej správe v roku 2022

Odvody - Zákonník práce - Finančná kontrola - Hodnotenie štátnych zamestnancov

Termín: 25. 11. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako zmeny v odvodoch od 1.1.2022 premietnu do Vašich mzdových výpočtov? Na čo si dať pozor pri dôchodcoch či študentoch? Robíte správnu a úplnú základnú finančnú kontrolu pre mzdovú agendu? Ktoré dokumenty musíte povinne zverejňovať? Čo sa chystá v Zákonníku práce a súvisiacich pracovnoprávnych predpisoch?

Štyria najväčší odborníci na mzdovú agendu v jeden deň Vám objasnia, na čo všetko si musíte dať pozor, aby bola Vaša personálna agenda bezchybná!

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

189 EUR
bez DPH

Prezenčne, alebo online? Je to na vás!

Je na vás, či si vyberiete prezenčnú alebo online formu. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného konania konferencie o nič neprídete! Sprostredkujeme vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku či telefóne. Neprídete ani o možnosť pokladať otázky lektorke

Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosti priameho prenosu, uveďte do objednávky heslo „priamy prenos“. V prípade, že z dôvodu aktuálnych vládnych nariadení nebude možné organizovať podujatia v prezenčne, prebehne konferencia vo forme živého vysielania.

Výhody odborného stretnutia:

 • významné legislatívne zmeny v mzdách a personalistike na jednom mieste,
 • komplexný prehľad o tom, čo sa mení v personalistike a mzdách so zameraním na verejnú správu,
 • cenné informácie pre personalistov i mzdárov ohľadom výpočtov ohodnotenia na budúci rok,
 • príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie,
 • možnosť konzultácie problémov praxe s najskúsenejšími lektormi.

  Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je odborné stretnutie určené:

Celoslovenské odborné stretnutie: 10 strašiakov v personálnej agende vo verejnej správe je určené pre personalistov, mzdových účtovníkov a referentov pôsobiacich v organizáciách verejnej správy, či už na úrovni samosprávy alebo štátnej správy. Rovnako je určený pre úradníkov z príspevkových a rozpočtových organizácií pôsobiacich v aparáte verejnej správy. 
Vhodné je aj pre právnikov, ktorí pripravujú právnu dokumentáciu v oblasti pracovného práva či pre riaditeľov, ktorí chcú mať personálnu agendu svojho úradu pod kontrolou a poznať aktuálne zmeny.

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM odborného stretnutia (09:00 - 14:45):

 

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2022

Prednáša: RNDr. Jana Motyčková

Čo sa bude meniť od 1.1.2022 v oblasti sociálnych a zdravotných odvodov v prípade zamestnanca či zamestnávateľa. Aké odvody bude zamestnanec platiť zo svojej hrubej mzdy a aké odvody bude za neho platiť zamestnávateľ? Čo sa mení pre študentov a dôchodcov? Cieľom je upozorniť účastníkov na nástrahy, s ktorými sa môžu stretnúť a časté chyby, ktoré sa s novými ustanoveniami očakávajú,

Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Mzdové parametre v roku 2022 – minimálne mzdové nároky, maximálne vymeriavacie základy, daňové parametre
 2. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, oznamovanie pre SP a ZP v r. 2022
 3. Stravovanie zamestnancov, nárok na dovolenku, preplatenie nevyčerpanej dovolenky na konci roku
 4. Novinky v dôchodkoch pre rok 2022
 5. Zmeny vo výpočte zrážok zo mzdy

Hodnotenie zamestnancov vo verejnej správe v roku 2022

Prednáša: Mgr. Jaroslava Antalová

Ako správne postupovať pri uplatňovaní služobného hodnotenia štátnych zamestnancov podľa Zákona o štátnej službe po novelách? Neviete akým spôsobom nastaviť proces hodnotenia alebo aký druh hodnotenia správne použiť? Dostanete informácie o tom ako zdôvodniť, oznámiť a odôvodniť služobné hodnotenie štátneho zamestnanca. Nevynecháme ani povinnosti pri administratívnom spracovaní hodnotenia a vymenujeme si aké práva má zamestnanec.

Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Špecifiká štátnozamestnaneckého pomeru
 2. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
 3. Práce vo verejnom záujme
 4. Odmeňovanie niektorých zamestnancov vo verejnom záujme

Finančná kontrola miezd a personalistiky vo verejnej správe

Prednáša: Dr. Jozef Sýkora, MBA

Viete, kto všetko môže prísť skontrolovať Vašu personalistiku? Mzdy a pracovné zmluvy nie sú len agendou Inšpektorátu práce, ale aj hlavného kontrolóra, audítora či Ministerstva financií. Viete, čo všetko podlieha v personalistike finančnej kontrole? Ako na overovanie pracovných zmlúv alebo dohody o hmotnej zodpovednosti? Prechádza mzdová rekapitulácia základnou finančnou kontrolou?

Budeme sa venovať predovšetkým týmto témam: 

 1. Finančné operácie a ich overenie
 2. Overenie a kontrola personálnej a mzdovej agendy
 3. Overenie zmlúv
 4. Frekventované operácie, ktoré sa musia povinne overovať

 

Prehľad najdôležitejších zmien v Zákonníku práce a v pracovnoprávnych predpisov na rok 2022

Prednáša: JUDr. Zdeňka Dvoranová

Všetko podstatné z legislatívy pre personalistu a mzdového účtovníka v zmysle už schválených aj pripravovaných zmien na rok 2022. 

 

Časový harmonogram:

 8:30 –  9:00

registrácia / prihlasovanie účastníkov

  9:00 – 11:30


dopoludňajší blok s diskusiami

 • Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2022 (RNDr. Jana Motyčková)

 • Hodnotenie zamestnancov vo verejnej správe v roku 2022 (Mgr. Jaroslava Antalová)
11:30 – 12:15

prestávka na obed

12:15 - 14:30

poobedný blok s diskusiami

 • Finančná kontrola miezd a personalistiky vo verejnej správe (Dr. Jozef Sýkora, MBA)

 • Prehľad najdôležitejších zmien v Zákonníku práce a v pracovnoprávnych predpisov na rok 2022 (JUDr. Zdeňka Dvoranová)

14:30 - 14:40 

záver a ukončenie odborného stretnutia

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

 

Autorský kolektív

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a tiež je kontrolórom viacerých štátnych organizácií. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve. Počas roka 2018 vyšla lektorovi publikácia k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Celý život pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, z toho 20 rokov vo vedúcich pozíciách ako riaditeľka osobného úradu na ministerstve a v iných orgánoch štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Súčasne sa podieľala na príprave a tvorbe právnych predpisov, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Je lektorkou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v štátnej a verejnej správe. V súčasnosti pracuje ako vedúca Osobného úradu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

RNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Bratislava/Online

Bratislava/Online

Prezenčne alebo, online? Je to na Vás!

Prezenčne, alebo online? Je to na vás!
Je na vás, či si vyberiete prezenčnú alebo online formu. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného konania konferencie o nič neprídete! Sprostredkujeme vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku či telefóne. Neprídete ani o možnosť pokladať otázky lektorke.

Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosti priameho prenosu, uveďte do objednávky heslo „priamy prenos“. V prípade, že z dôvodu aktuálnych vládnych nariadení nebude možné organizovať podujatia v prezenčne, prebehne konferencia vo forme živého vysielania.

189 EUR
bez DPH