Celoslovenské odborné stretnutie: Spolupráca a komunikácia vo výrobe

Celoslovenské odborné stretnutie: Spolupráca a komunikácia vo výrobe

Zákony v praxi – Vedenie ľudí – Inšpirácia a motivácia – Priemysel 4.0

Termín: 11. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Základom rastu a prosperity spoločností v oblasti výroby je ustavičné zlepšovanie. Na to sú potrebné kvalitné informácie a skúsenosti odborníkov z praxe. Preto nás veľmi teší, že Vás môžeme po druhýkrát pozvať na odborné stretnutie Spolupráca a komunikácia vo výrobe! Príďte si objasniť legislatívne novinky pre rok 2020, zistiť, ako si vychovať zástupcov pre prípad Vašej neprítomnosti, na praktických prípadoch zistite, ako pracujú s ľuďmi iné firmy a načerpajte inšpiráciu z príbehov ich úspechu!

Zoberte so sebou kolegu! Druhý a ďalší účastník z jednej spoločnosti získa 50 % zľavu! 

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

189 EUR
bez DPH

Výhody odborného stretnutia:

 •  dôležité informácie, nové trendy a postupy v práci na jednom mieste
 • komplexný prehľad o tom, ako komunikácia vplýva na výsledok firmy či organizácie
 • cenné informácie pre personalistov i vedúcich výroby v každom bode programu
 • príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie
 • súčasťou programu bude tombola s hlavnou cenou: voucher 600 EUR na odborné vzdelávanie

Kliknite sem pre detailný Program.

 

Kto by mal prísť na odborné stretnutie:

 • Personalista z výrobnej firmy
 • Vedúci výroby

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Témy odborného stretnutia:

 

Legislatívne novinky 2020

Novela zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov

Prednáša: JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prehľad najdôležitejších zmien v zákonníku práce a v pracovnom práve pre rok 2020. Všetko podstatné z legislatívy pre personalistu a vedúceho vo výrobnej firme. Témou budú nasledujúce novinky a zmeny:

 • Vysielanie zamestnancov, dovolenka, príspevok na rekreáciu pre všetkých a ďalší nový príspevok
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov (dovolenková a vianočná mzda v praxi)
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a zákona o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch
 • Nové oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa

 

Ako podporiť zamestnancov cez motiváciu a rozvoj ich talentu

Cesta k hľadaniu úspechu

Prednášajú: Mgr. Gabriela Vicianová a Ing. Iveta Uhrová

Spoznajte  kroky k motivovaniu zamestnancov, ktorými Vás prevedú skúsené lektorky a odborníčky na prácu s ľuďmi vo firmách:

 1. Spravte si prehľad, akých máte zamestnancov: Každý je iný, preto sa dozviete, ako pristupovať k rôznym typom ľudí, ako s nimi komunikovať, ako ich viesť v čase zmeny či stanovovať im ciele
 2. Rozpoznajte talent a vychovávajte si nástupcov: Podporte potenciál svojich ľudí a stabilizujte si ich vo firme
 3. Kde som ja ako manažér a čo s tým? Aký prístup riadenia efektívne využívať pri práci s ľuďmi

 

Ako zvýšiť kvalitu ľudí a zapojenie zamestnancov

3 prípadové štúdie z výrobnej praxe

Prednáša: Martin Hradský 

 1. Ako zvýšiť kvalitu vo výrobe (na príklade z praxe zákazkovej výroby ukážeme, čo sme analýzou a aké riešenia navrhli)
 2. Ako naberať zamestnancov na výrobné profesie, keď susedíme s veľkou firmou (napríklad Škodovka) alebo inou firmou, ktorá ponúka vysoké mzdy
 3. Ako pracovať s problematickými zamestnancami, keď nemôžeme zohnať iných

 

Virtuálna realita a jej využitie v zaškoľovaní zamestnancov a v nastavovaní či zmenách na výrobnej linke

3 prípadové štúdie z výrobnej praxe

Prednáša: Martin Běhal

 1. Virtuálna realita pre zácvik operátorov výrobných liniek (projekt Continental)
 2. Možnosti zvýšenia efektivity reportingu a implementácia nástroja PowerBI vo výrobnej firme pre potreby priebežného sledovania rentability zákaziek 
 3. Uplatnenie IoT senzoriky v monitoringu výroby v prostredí strednej výrobnej firmy - sledovanie vyťaženosti strojov pre potreby optimalizácie výrobných procesov.

 

Príbeh úspešného budovania tímu v menšej výrobnej firme

Ako sme naučili zamestnancov vo výrobe, že úspech celej firmy závisí aj od nich

Prednáša: Jaroslav Petríček

 • Ako sa za rok podarilo nastaviť systém vo výrobe tak, aby spolupracovali aj tí zamestnanci, ktorí zmeny a inovácie odmietali
 • Ako si poradili s konfliktmi a nezhodami v ženskom kolektíve
 • Prečo už dnes na ľudí neplatia peniaze, a že stále vzácnejšou motiváciou je voľný čas
 • Ako vo firme docielili, aby sa zamestnanci zaujímali o úspech a výsledky firmy

 

Vystúpia: 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Právnička a špecialistka na pracovné právo. Presne tá osoba, ktorej zamestnávatelia či jednotlivci volajú o radu k Zákonníku práce.

Mgr. Gabriela Vicianová

Lektorka a koučka. Je doma v  témach komunikácia, riadenie ľudí a time manažment. Viac ako 10 rokov pôsobí v oblasti vzdelávania aj vo výrobných spoločnostiach.

Martin Hradský 

Pracuje na optimalizačných projektoch vo firmách v Českej republike a na Slovensku. Ukazuje cestu, ako budovať inovatívne podniky vďaka zapojeniu zamestnancov na všetkých úrovniach.

Martin Běhal

Hľadá spôsoby, ako využiť digitálne technológie v každodennej realite priemyselných firiem. V spoločnosti PRIA má na starosti projekty súvisiace s Priemyslom 4.0. Okrem toho je členom dozornej rady vo výrobnej firme v Zlíne.

Ing. Iveta Uhrová

Úspešne pomáha firmám uviesť do praxe projekty na zvýšenie výkonu, zmenu firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov.

Jaroslav Petríček

Manažér výroby v malej potravinárskej firme, ktorá sa snaží robiť veci inak. Má 11-ročneé skúsenosti vo výrobe a priemysle. Vedie výrobný tím ľudí, v ktorom aplikuje inovatívne postupy.

 

Časový harmonogram:

  8:30 –   9:00

registrácia účastníkov + coffee break

  9:00 – 12:00

dopoludňajší blok s diskusiami

12:00 – 13:00

spoločný obed a tombola

13:00 – 15:50

poobedný blok s diskusiami

15:50 – 16:00

záver

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

Autorský kolektív

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

189 EUR
bez DPH