Cirkulárna ekonomika v stavebníctve

Cirkulárna ekonomika v stavebníctve

Čo sa nespotrebuje, to sa zužitkuje

Termín: 12. 8. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problémom súčasnosti nie je nedostatok poznatkov alebo "zelených" technológií, inovácií a aplikácií nápadov na zlepšenie procesov, ale prevládajúci nedôvera k ich využívaniu a vzatí do úvahy už v prvotnom impulze investície, v horšom prípade pri realizácii. Zistite ako správne implementovať princípy obehového hospodárstva v stavebníctve a chyťte sa finančných príležitosti na podporu zelených projektov.

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

159 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Seminár zahŕňa aktuálny prehľad úspešných aj neúspešných projektov s prvkami obehového hospodárstva v stavebnom priemysle. Dozviete sa o aktuálnych stratégiách v európskom a stredoeurópskom priestore. Predstavené budú trendy a výhľady v nadväznosti na environmentálny manažment (uhlíková stopa, vodohospodárstvo, energy management, materiálové hospodárstvo). Vízia musí mať blízko k názornosti, osvedčeným príbehom sú príkladové štúdie z konkrétnych stavebných projektov. Spoločne prediskutujeme príklady z výroby stavebných produktov, projektov pozemného staviteľstva, inžinierskeho aj developerského biznisu.

Cieľom je oboznámiť účastníkov s praktickými aplikáciami a postupmi v presadzovaní cirkulárnej ekonomiky v privátnej aj verejnej správe.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Manažéri stavebných firiem, investori, manažéri udržateľného rozvoja, špecialisti ochrany životného prostredia, súkromní alebo štátni zamestnanci zaoberajúci sa environmentálnym manažmentom.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 12.00)

  • Legislatíva obehového hospodárstva v stavebníctve
  • Postup pri presadzovaní cirkulárnej ekonomiky
  • Dôležité grafy a čísla 
  • Úspešné i neúspešne projekty 
  • Budúcnosť a vízie
  • Dskusia 
  • V rámci programu sa pozrieme na princípy, nastavenie procesov, materiálovú základňu, stavebno-demolačné odpady, demoláciu-dekonštrukciu, príklady praxe zo stavebníctva (Civil, Building).

Ing. Karel Fronk

Je vedúcim oddelenia Udržateľný rozvoj v spoločnosti SKANSKA, kde zodpovedá za aktivity spoločnosti v oblasti udržateľnosti. V spoločnosti pôsobí od roku 2004. V súčasnej pozícii je zodpovedný za implementáciu Carbon roadmap Skanska Central Europe. Energetický manažment skupiny so zameraním na inovácie. Environmentálny manažment so zameraním na cirkulárnu ekonomiku a nakladanie s prírodnými zdrojmi. Green business zahŕňajúce certifikácie budov (LEED, BREEAM, WELL) a posudzovanie životného cyklu a ekonomického cyklu stavebných produktov a projektov. Od roku 2020 zastáva funkciu Predsedu predstavenstva Českej rady pre šetrné budovy.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

159 EUR
bez DPH