Čo všetko musí byť zverejnené na internetovej stránke vo verejnom sektore?

Čo všetko musí byť zverejnené na internetovej stránke vo verejnom sektore?

Termín: 23. 7. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Patríte medzi subjekty štátnej a územnej samosprávy a chcete vedieť ako zverejňovať úplné a zákonné údaje na webovom sídle? Medzi tieto údaje patria nielen zmluvy, dodavateľské faktúry či objednávky ale aj ostatné informácie. Na online seminári sa budeme venovať zverejňovaniu štatútu, kompetencii subjektu, zverejňovaniu majetkových náležitostí, či prehľadu právnych predpisov. Zistite načo si dať pozor pri zverejňovaní údajov a ktoré oblasti sú najviac kontrolované Najvyšším kontrolným úradom SR.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Online seminár sa venuje téme povinného zverejňovania kolektívnej zmluvy a jej dodatkov ako aj zverejňovaniu interných smerníc a poriadkov.  Dozviete sa, ako má subjekt verejnej správy správne a aktuálne zverejňovať všetky údaje na internetovej stránke. 

V rámci online seminára sa budeme zaoberať aj zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Skúsený finančný kontrolór bude vychádzať najmä zo svojej aplikačnej praxe. 

Na online seminári Vám odborník odovzdá zaručené tipy na čo si dávať pozor a ktoré oblasti sa najviac kontrolujú Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Nebudú chýbať ani vlastné kontrolné zistenia a skúsenosti z vykonaných kontrol zo štátnej správy a samosprávy za posledné roky. 

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Čo všetko môže byť zverejnené na internetovej stránke vo verejnom sektore?‘ je určený všetkým zamestnancom územnej samosprávy (obcí, miest a vyšších územných celkov, základných škôl a zariadení, zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií), štátnym fondom, zamestnancom štátnych organizácií a kapitol štátnych organizácií, verejným vysokých škôl, štatutárom a vedúcim zamestnancom, osobám zodpovedným za zverejňovanie údajov a správu webových sídiel a internetových stránok vo verejnej správe.

 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.)

 1. Je treba povinne zverejniť aj kolektívnu zmluvu a jej dodatky?
 2. Je potrebné zverejniť aj všetky interné smernice a poriadky?
 3. Musí subjekt verejnej správy zverejniť aj svoj štatút, či zriaďovaciu listinu, resp. zakladateľskú listinu?
 4. Musí sa zverejniť aj odkaz na profil verejného obstarávateľa?
 5. Ak subjekt štátnej správy dostane viacero sťažností, musíme zverejniť celé znenie zákona alebo smernicu? 
 6. Ako zverejniť správne údaje pre verejnosť a linky, či kontakt na podanie sťažnosti, petície, podnetu alebo žiadosti?
 7. Treba povinne zverejniť aj smernicu o protispoločenskej činnosti? 
 8. Ak vlastníte účinnú smernicu o interných riadiacich aktoch je potrebné ju zverejniť?
 9. Treba zverejniť aj memorandá a zmluvy o spolupráci?
 10. Je potrebné v samospráve zverejniť aj odkaz na EKS?
 11. Náležitosti zverejňovania 
 12. Časté kontrolné zistenia a odporúčania lektora
 13. Diskusia, otázky

 

 

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín i Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.