Daň z príjmov - prakticky a aktuálne

Daň z príjmov - prakticky a aktuálne

Reálne príklady s riešeniami a aktuálne zmeny v dani z príjmov

Termín: 29. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Online seminár zameraný na často problematickú daň z príjmov poskytne skúseným odborníkom hlbší prehľad o problematike dane z príjmov v konkrétnych príkladoch, spolu s ich riešením. Reálne problémy budú podkreslené praktickými skúsenosťami z daňových kontrol. Dozviete sa informácie, ktoré inde nenájdete!

Byť rýchly sa oplatí! Za objednanie do 12. júna dostanete zľavu 20 %.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

199 EUR 160 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

 

Cieľom seminára je poskytnúť ucelené informácie o zákone o dani z príjmov v praktických príkladoch z praxe obohatené o skúsenosti z reálnych daňových kontrol.

Priblížime vám hraničné prípady posúdenia hospodárskeho nákladu, ako nákladu daňového podľa zákona o dani z príjmov. Po absolvovaní budete mať legislatívnu „istotu“ pri daňovom plánovaní.

Poskytneme rady, ktoré vám pomôžu reálne znížiť daň legálnym spôsobom a bez rizika. Zistíte, v akom prípade si môžete pomocou opravných položiek k pohľadávkam znížiť základ dane.

Školenie vás prevedie najdôležitejšími časťami zákona o dani z príjmov a dozviete sa informácie, ktoré ste nemali kde počuť.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Daň z príjmov“ je určený podnikateľom, majiteľom firiem, účtovníkom, finančným manažérom, právnikom, ktorí už majú aspoň základné znalosti z oblasti daní a daňového práva.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (8:30 – 14:00 hod.):

 • tvorba a odpis opravných položiek k pohľadávkam;
 • dodanenie nezaplatených záväzkov;
 • parametrizácia započítania škôd, mánk a prebytkov;
 • zoznam najčastejších chýb, na ktoré sa zameriava daňová kontrola;
 • desatoro na kontrolu pred daňovou kontrolou;
 • odsúhlasenie zostatkov na účtoch správcu dane;
 • povinné prehlásenie pre účely ochrany vkladov;
 • krádež majetku/ zásob;
 • hodnota zrážkovej dane ako nedaňový výdavok;
 • zmarené investície;
 • manká a škody;
 • tvorba a rozpustenie rezerv/ dlhodobé, krátkodobé;
 • daňová licencia;
 • zneužitie práva a judikatúra;
 • predĺženie splatnosti;
 • umorovanie daňových strát pri zlúčení.

Ing. Milan Kúdela

Milan Kúdela je členom Slovenskej komory daňových poradcov, je daňovým poradcom pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér, či konateľ v spoločnosti venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Venuje sa tiež publikačnej a lektorskej činnosti a prednáša slovenské daňové právo.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

199 EUR 160 EUR
bez DPH