Daňová optimalizácia 2021 – ušetrite podľa nových pravidiel!

Daňová optimalizácia 2021 – ušetrite podľa nových pravidiel!

Neplaťte viac daní, ako prikazuje zákon

Termín: 14. 7. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Kedy a aké optimalizačné postupy je vhodné nastaviť vo firme, aby ste neplatili dane, ktoré nemusíte? Ako aplikovať zmeny v dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021 a súvisiace zmeny daňovom poriadku či iných predpisoch? Po čom pátrajú daňové kontroly? Aké chyby robia daňovníci pri optimalizácii daní najčastejšie… a ako sa ich vyvarovať? Na tieto, ale aj iné otázky dostanete odpovede od skúseného daňového poradcu, priamo z praxe.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

159 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické informácie o všetkých zmenách v dani z príjmov a v súvisiacich predpisov takým spôsobom, aby ich vedeli správne a efektívne aplikovať v praxi.

Obsah a štruktúra seminára vychádza z potrieb praxe.

Prednášajúci na základe svojich vedomostí a skúsenosti bližšie vysvetľuje požiadavky kladené novelou zákona o dani z príjmov na daňovníkov a zároveň ponúka riešenia, ako tieto požiadavky splniť, aby podnikatelia predišli možným sankciám zo strany daňovej správy. Počas seminára vám dáme tipy na zníženie daňového zaťaženia, dozviete sa o častých nedostatkoch z praxe, ich možných dôsledkoch a spôsobe, ako im predísť. Upozorníme na záväzné pokyny daňovej správy a vybrané judikáty.

Okrem prehľadu hlavnej problematiky, v rámci diskusie je aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov súvisiacich s prezentovanými témami podľa potreby účastníkov.

 

Kliknite sem na detailný program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Seminár „Daňová optimalizácia 2021 – ušetrite podľa nových pravidiel!“ je určený manažmentu spoločností, interným daňovým špecialistom, daňovým poradcom, účtovníkom, ekonómom, ako aj širokej odbornej verejnosti z oblasti ekonomiky, daní a práva.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online semináru získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9,00 – 13,00 hod.):

Oslobodenia počas pandémie a po nej

Dobropisy, ťarchopisy - na čo si dať pozor?

Zmeny v registrácii k daniam

Mikrodaňovník - naozaj sa oplatí?

Osobitné úpravy dane

Praktické príklady a návody z praxe (DPH, daň z príjmov)

Diskusia, priestor pre otázky

 

 

JUDr. Ing. Peter Schmidt

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor účtovníctvo a audítorstvo. Daňovému poradenstvu sa začal venovať od roku 2007. Od roku 2013 je certifikovaný daňový poradca. V súčasnosti je tím lídrom pre správu daní v spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o., daňovo poradenskej a audítorskej spoločnosti. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť daňových kontrol a daňových sporov,ako aj na oblasť dane z pridanej hodnoty. Okrem toho pôsobí ako: − člen metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre správu daní, − člen metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre daň z pridanej hodnoty.

Poskytuje poradenstvo pre klientov v oblasti daní, predovšetkým v oblasti DPH, ale aj v oblasti dane z príjmov právnickej osoby a dane z príjmov fyzickej osoby. Lektor je daňovým poradcom. V rámci svojej už 14-ročnej praxe sa v súčasnosti venuje najmä daňovým sporom a oblasti dane z pridanej hodnoty.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

159 EUR
bez DPH