E-dokument: Všetko, čo potrebujete vedieť o hygiene a infekčných ochoreniach v MŠ

E-dokument: Všetko, čo potrebujete vedieť o hygiene a infekčných ochoreniach v MŠ

Ako ochrániť detí pred rizikami infekčných ochorení

Každý nový školský rok prináša rodinám nielen pravidelný životný rytmus, na ktorý si treba zvyknúť, ale aj viac chorôb detí a riziká úrazov. Nežiaducim javom posledných rokov je stúpajúci počet nezaočkovaných detí v dôsledku rôznych antivakcinačných aktivít nielen zo strany rodičov ale aj zo strany „bio“ spoločnosti. Deti v materských školách, ktoré ešte nemajú vybudovanú dostatočnú imunitu, sú najrizikovejšou skupinou, čo sa týka vzniku infekčných ochorení.

***Po objednaní si budete môcť dokument ihneď stiahnuť do Vášho zariadenia. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-dokumentu.

7 EUR
bez DPH

Obsah e-dokumentu

 

Popis produktu:

Cieľom elektronického dokumentu je priniesť riaditeľom alebo riaditeľkám materských škôl praktické informácie v oblasti hygieny a infekčných ochorení detí materských školách. 

Dozviete sa aké sú rizika infekčných ochorení detí, odpovede na tému vši, aká je ochrana zdravia a bezpečnosť detí a žiakov na školských zotavovacích podujatiach a podmienky školského stravovania.

 

Komu je produkt určený:

Elektronický dokument "Všetko, čo potrebujete vedieť o hygiene a infekčných ochoreniach v MŠ" je určený riaditeľom alebo riaditeľkám materských škôl. 

 

Obsahuje najčastejšie otázky z praxe a vypracované odpovede, ktoré Vám pomôžu s praktickým riešením problémov.

 

***Po objednaní si budete môcť dokument ihneď stiahnuť do Vášho zariadenia. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-dokumentu.

 

Obsah e-dokumentu:

  1. Infekčné ochorenia u detí v materskej   škole a ich riziká
  2. Otázky a odpovede na tému vši
  3. Ochrana zdravia a bezpečnosť detí a žiakov na školských zotavovacích podujatiach
  4. Školské stravovanie

 

7 EUR
bez DPH