E-dokument: Všetko, čo potrebujete vedieť o zákazke s nízkou hodnotou

E-dokument: Všetko, čo potrebujete vedieť o zákazke s nízkou hodnotou

Postupy, vzory a dokumenty pre zákazky s nízkou hodnotou

Ak sa uchádzate o verejné zákazky, veľmi dobre viete, že proces verejného obstrávania prechádza neustálymi zmenami a novelami, ktoré je nevyhnutné ihneď zaviesť do praxe. Najčastejšie využívaným spôsobom je zákazka s nízkou hodnotou. V našom e-dokumente sa zameriame na všetky povinnosti a aktuálne postupy, ktoré sú s ňou spojené.

***Po objednaní si budete môcť dokument ihneď stiahnuť do Vášho zariadenia. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-dokumentu.

15 EUR
bez DPH

Popis produktu:

 

Významné zmeny vyplývajúce z „veľkej“ novely zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2019 sa týkajú aj zákaziek s nízkou hodnotou.

 

Zákonom č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinným od 1. 1. 2019 (ďalej len „Veľká novela“) dochádza k zvýšeniu finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou (zdvihol sa spodný limit z 0 na 5 000 eur bez DPH a rovnako sa zdvihli aj horné limity pre zákazky s nízkou hodnotou) a zároveň sa sprísňuje právna úprava zadávania týchto zákaziek.

 

Cieľom elektronického dokumentu je priniesť praktické informácie v oblasti zákazky s nízkou hodnotou a vzorovú dokumentáciu.

 

Obsah e-Dokumentu

 

Komu je produkt určený:

Elektronický dokument "Všetko, čo potrebujete vedieť o zákazke s nízkou hodnotou" je určený predovšetkým:

  1. štatutárom a zamestnancom verejných obstarávateľov zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok,
  2. štatutárom a zamestnancom zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb)
  3. štatutárom a zamestnancom hospodárskych subjektov/dodávateľov zodpovedným za predkladanie ponúk v procesoch zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok.záujemcom, uchádzačom a odbornej verejnosti.

 

***Po objednaní si budete môcť dokument ihneď stiahnuť do Vášho zariadenia. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-dokumentu.

 

Obsah e-Dokumentu:

  1. Postupy vo verejnom obstarávaní a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní 
  2. Zákazky s nízkou hodnotou 
  3. Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní 
  4. Vzory a dokumenty pre zákazky s nízkou hodnotou 

 

15 EUR
bez DPH