e-Learning: Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve (v českom jazyku)

e-Learning: Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve (v českom jazyku)

Typy učiteľov, krízová komunikácia, hodnotenie práce

Termín: 26. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Žiaci nie sú jediní, ktorým chýba motivácia. Aj učitelia potrebujú motivovať a byť pravidelne hodnotení. Táto ťažká úloha je na Vás - vedúcich. Nevyhýbajte sa jej a naučte sa ju využívať vo svoj prospech i pre dobro celej školy! Začnite svojich pracovníkov hodnotiť pravidelne, využite ich silné stránky a potlačte tie slabé. Pozitívna motivácia je silným nástrojom a musí sa s ňou pracovať opatrne, aby nebola kontraproduktívna. Získajte praktické tipy od skúseného riaditeľa!

Dôležité: Texty e-Learningu sú v českom jazyku. 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Learningu:

Cieľom nášho e-learningu Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve (v českom jazyku) je poskytnúť vám užitočné informácie o profesionálnom hodnotení pedagógov a ďalších zamestnancov v školstve.

 

V jednotlivých lekciách sa podrobnejšie pozrieme na typológiu učiteľov podľa ich prístupu k žiakom, krízovú komunikáciu, komunikáciu s problémovými zamestnancami.

 

Nebudú chýbať tipy na motivačné hodnotenie pedagogického procesu a pracovného výkonu zamestnancov, ich sebahodnotenie a leadership. Ukážeme si, ako jednať v krízových situáciách a ako využiť hodnotenie vo svoj prospech.

 

V našom e-learningu nájdete potrebné nástroje na to, ako eliminovať negatívne vplyvy problémových spolupracovníkov a ako podporiť pozitívnu klímu vo Vašej školy. Skúsený autor vychádza z českého školského prostredia a pomôže Vám hodnotenia zaviesť do každodennej praxe bez väčších problémov.

 

Kliknite sem na detailný Program e-Learningu.

 

Komu je e-Learning určený:

e-Learning Motivácia a hodnotenie zamestnancov v školstve je určený všetkým riaditeľom škôl a školských zariadení, prípadne ďalším vedúcim osobám, ktoré chcú vybudovať kvalitný tím zamestnancov a hodnotenie využívať efektívne.

 

Čo je to e-Learning

e-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží len na Vás, kedy si lekcie preštudujete.

V každej lekcii je množstvo interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému porozumeli prostredníctvom testu. Prakticky štruktúrovaný multimediálny obsah, graficky zvýraznené úlohy, praktické odporúčania, dôležité rady...

Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je pri jednotlivých lekciách vždy po ruke.

Kompletný obsah a všetky súvisiace informácie na jedinej webovej stránke. Nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. V deň otvorenia e-Learningu dostanete od nás link na webovú stránku, na ktorej absolvujete všetky lekcie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Dostanete prístup ku všetkým lekciám. e-Learning si môžete preštudovať z pohodlia domova či kancelárie v čase, ktorý vám vyhovuje, a overiť si svoje vedomosti v interaktívnych testoch.

 

Z TÉM E-LEARNINGU VYBERÁME:

1. Typológia učiteľov a typológie triednych učiteľov - typy, silné a slabé stránky a ako s nimi pracovať.

2. Spoločenská úloha učiteľa a role triednych učiteľov v nastavení a zavádzania zmien vo výučbe a klímy triedy a školy.

3. Hodnotenie procesov a výkonu - možnosti, úskalia a pasce systémov.

4. Problémový spolupracovníci a ako s nimi efektívne pracovať, resp. ako eliminovať ich negatívne vplyvy.

5. Pozitívna motivácia ako silný nástroj.

6. Hodnoty, pravidlá a aktívna tvorba pozitívnej klímy v učiteľskom kolektíve.

7. Príklady, praktické nástroje, odporúčania a aj problémové rozhodnutia.

8. Dôvera a vzájomný rešpekt (nevyhnutné podmienky a spôsoby realizácie v praxi)

 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH LEKCIÍ:

 

1. lekcia - Typológia učiteľov a vplyv jednotlivých typov na rozvoj žiaka

- Zásady vedenia tímov a ľudí

- Plnenie pracovných povinností

- Zóna pohodlia a jej indikátory

- Obranné mechanizmy

- Typológia učiteľov podľa ich prístupu k žiakom

 

2. lekcie - Kríza, krízové situácie a problémoví učitelia

- Vplyv problémových učiteľov na kvalitné vedenie celého tímu

- Správanie lídra v kríze a zvládanie takýchto situácií

- Prevencia krízových situácií

- Typológia problémových zamestnancov, ich popis a spôsob efektívnej komunikácie s nimi

 

3. lekcia - Hodnotenie výkonu a výsledku

- Formy správneho hodnotenia zamestnancov a ich výkonu a výsledku

- Scoreboard a ich forma, tvorba, nasadenie a využitie v praxi

- Silné a slabé stránky hodnotenia a Scoreboard

- Metódy a formy vhodné pre školské prostredie

 

4. lekcia - Problematika vnútorné a vonkajšie motivácie

- Nové poznatky v danom odbore

- Vhodné výskumy v danom odbore a ich dopady na školstvo

- Vhodné formy motivácie a ich nasadenie v škole

 

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vyštudoval Ústav pedagogických vied Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

e-Learning

e-Learning

e-Learning prebieha online, e-mailom. technické pokyny Vám zašleme

e-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží len na Vás, kedy si danú lekciu preštudujete.

  • V každej lekcii rad interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému porozumeli - kvízy, testy, dialógové karty, prezentácie a ďalšie.
  • Prakticky štruktúrovaný, multimediálny obsah - graficky zvýraznené úlohy, praktické odporúčania, dôležité rady...
  • Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je u jednotlivých lekcií vždy po ruke.
  • Kompletný obsah aj všetky súvisiace informácie na jedinej webovej stránke - nemusíte nič sťahovať ani inštalovať.