Efektívna práca s 2D a 3D geografickými dátami v stavebnej praxi

Efektívna práca s 2D a 3D geografickými dátami v stavebnej praxi

Termín: 16. 6. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práca s geografickými dátami je dôležitá súčasť stavebnej praxe. Aké sú legislatívne a technické obmedzenia týchto údajov? Ako s nimi rýchlo a efektívne pracovať či už z pozície projektanta alebo pracovníka stavebného úradu? Zistite viac o efektívnej práci s údajmi katastra a prihláste sa na praktické školenie s odborníkom.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ online seminára:

Cieľom je interaktívnou formou vysvetliť a poukázať na možnosti získavania a predspracovania geografických dát zo Slovenska. Vysvetlíme si legislatívne a technické obmedzenia týchto údajov. Ďalším krokom je naučiť sa, ako rýchlo a efektívne pracovať s 2D údajmi katastra a zameraní a s 3D údajmi mračna bodov získaných z 3D fotogrametrie, alebo lidaru. Na praktických príkladoch si ukážeme, ako si údaje otvárať a pripraviť v open source nástrojoch. Budeme pracovať v softwari QGIS a CloudCompare. Tiež prejdeme technické limity a možnosti presnosti. Poznámka: Inštalácia programov nie je potrebná.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „Efektívna práca s 2D a 3D geografickými dátami v stavebnej praxi“ je určený pre projektantov, architektov, stavbároch, manažment stavebných spoločností, pracovníkov stavebných úradov. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (8.00 – 12.00)

  • Teoretická časť:  9.00 – 10.30 
  1. Vymedzenie základných pojmov
  2. Efektívne získavanie informácii o geografických údajoch Slovenska
  3. Kvalita údajov katastrálnej mapy – 4 kvality
  4. C-KN a E-KN nehnuteľností
  • Praktická časť: 10.45 – 12.00
  1. Pravá ortofoto snímka – ukážky, limity, použitie
  2. Mračno bodov – fotogrametrické a lidarové
  3. Webové mapové služby analytické a zobrazovacie

Poznámka: V prípade záujmu – sa vieme venovať ukážkam z dopredu zaslaných problémov účastníkov seminára.

Ing. Ondrej Kozlovský

V oblasti nehnuteľností sa pohybuje viac ako 12 rokov, má za sebou dokončených viac ako 850 zákaziek z geodézie, predaja nehnuteľností a konzultácií. Tiež je členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snaží presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).